ACCOUNT & BUDGET

Nazrul Azlan bin Musa

Penolong Bendahari W44
Unit Akaun & Bajet
Phone: 05-450 6330

Siti Sara binti Abd Rahman

Penolong Akauntan Kanan W32
Unit Akaun & Bajet
Phone: 05-450 6651

Mat Zamri bin Muhammad

Penolong Akauntan W29
Unit Akaun & Bajet
Phone: 05-450 6604

Hasnawi bin Nasarudin

Pembantu Akauntan W26
Unit Akaun & Bajet
Phone: 05-450 6604

Noor Shakimah binti Hamad @ Ahmad

Pembantu Akauntan W22
Unit Akaun & Bajet
Phone: 05-450 6940

Nor Asnida binti Alias

Pembantu Tadbir (Kewangan) W19
Unit Akaun & Bajet
Phone: 05-450 6305

 

FUNGSI UTAMA UNIT AKAUN, GST & BAJET

 1. Merancang dan memantau sumber kewangan dan aktiviti kewangan melalui Pengurusan Bajet.
 2. Mengurus dan memantau sumber kewangan dan aktiviti perakaunan melalui Pengurusan Akaun.
 3. Mengurus dan memantau sumber kewangan dan aktiviti kewangan dan akaun melalui Pengurusan Hasil.
 4. Mengurus dan memantau sumber kewangan dan aktiviti kewangan melalui Pengurusan Tunai.

Pengurusan Akaun, GST & Bajet

 1. Pengurusan, Perekodan dan Memperakaunkan Kewangan UPSI
 2. Penyediaan penyata akaun bulanan dan tahunan termasuk menyediakan penyata penyesuaian bank untuk tujuan pengauditan

 3. Penyediaan laporan khas kepada Ketua Pusat Tanggungjawab, Lembaga Pengarah Universiti, Agensi Kerajaan & Parlimen  serta bekerjasama dengan Juruaudit Dalam & Luar

 4. Menguruskan belanjawan tahunan termasuk penambahan & pemindahan peruntukan

 5. Menguruskan terimaan bayaran tunai & cek

 6. Menyediakan cek & pembayaran elektronik untuk staf & pembekal

 7. Memantau penghutang Universiti

 8. Menguruskan Panjar Wang Runcit Universiti

 1.  Merancang dan memantau sumber kewangan dan aktiviti kewangan melalui Pengurusan Bajet :-

1.1      Proses Penyediaan Bajet Mengurus (ABM) dan Pembangunan (ABP)

1.2      Proses Pengagihan Bajet Kepada PTj

1.3      Proses Pemantauan Bajet

1.4      Proses Pindahan/Tambahan bajet (virement)

 

 1. Mengurus dan memantau sumber kewangan dan aktiviti perakaunan melalui Pengurusan Akaun :-

2.1      Proses Penyediaan Penyata Kewangan

 

 1.  Mengurus dan memantau sumber kewangan dan aktiviti kewangan dan akaun melalui Pengurusan Hasil :-

3.1      Proses Kutipan Hasil

3.2      Proses Penyediaan Bil Hutang

3.3      Proses Pemantauan Dan Kawalan Penghutang

 

 1. Mengurus dan memantau sumber kewangan dan aktiviti kewangan melalui Pengurusan Tunai :-

4.1      Proses Penyediaan Aliran tunai

4.2   Proses Penyediaan Penyata Penyesuaian Bank

Borang Unit Akaun & Bajet [PTj]

BILNAMA BORANGPDFMICROSOFT WORDMICROSOFT EXCEL
1Borang Permohonan Buku Resit Tunai
2Borang Penurunan Kuasa Bagi Menunaikan Cek Panjar Wang Runcit
3Borang Permohonan Untuk Pindahan/Tambahan Anggaran Pengurusan
4Borang Permohonan Mewujudkan/Tambahan Panjar Wang Runcit