PROCUREMENT & CONTRACT MANAGEMENT (PTj) FORM

 1. Permohonan Perolehan [pdf][xls]
  Purchase Requisition

 2. Penilaian Pembekal Bagi Perolehan PTj Kurang Daripada RM20,000.00 [pdf] [doc]

  Vendor Evaluation For PTj Procurement Below RM20,000.00

 3. Penilaian Pembekal Bagi Perolehan Melebihi RM20,000.00 [pdf] [doc]

  Vendor Evaluation For PTj Procurement Above RM20,000.00

 4. Permohonan Perolehan Pengkalan Data, Jurnal dan Maklumat Secara Atas Talian (SPP Bil. 4/2009) [pdf] [doc]

  Database, Journal And Online Information Purchase Requisition

 5. Permohonan Sewaan Mesin Fotostat [pdf][xls]

  Photostat Machine Rental Application

 6. Lampiran A Integrity Pact (Surat Akuan Oleh Penjawat Awam Yang Terlibat Dalam Perolehan)-Perlu diisi sekali dalam tempoh lantikan [doc]

 7. Lampiran B Integrity Pact (Surat Akuan Pelantikan Ahli Jawatankuasa Teknikal)-Perlu diisi dan dilampirkan bersama Borang Permohonan Perolehan[pdf] [doc]

 8. Lampiran C Integrity Pact (Surat Akuan Selesai Tugas Ahli Jawatankuasa Teknikal)-Perlu diisi dan dilampirkan bersama Laporan Penilaian Teknikal [doc]

 9. Kajian Pasaran dalam Perolehan Bekalan & Perkhidmatan untuk Pusat Tanggungjawab (PTj) [xls]
  Market Research For PTj’s Goods & Services Procurement

 10. Perancangan Perolehan [pdf] [xls]
  Procurement Plan

doc-format microsoft document, xls-format microsoft excel, pdf-portable document format