PROCUREMENT & CONTRACT MANAGEMENT

Siti Shafinaz bt Mohd Shahid

Penolong Bendahari Kanan W44
Unit Perolehan & Pengurusan Kontrak
Phone: 05-450 6303

Nurul Izuna binti Abdul Malek

Penolong Akauntan W29
Unit Perolehan & Pengurusan Kontrak
Phone: 05-450 6552

Mohd Sha’aranie bin Abd Ghani

Penolong Akauntan W29
Unit Perolehan & Pengurusan Kontrak
Phone: 05-450 6307

Suhana binti Arshad

Penolong Akauntan W29
Unit Perolehan & Pengurusan Kontrak
Phone: 05-450 6307

HAMIRA BINTI MOHD HASSIM

PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) W26
Unit Perolehan & Pengurusan Kontrak
Phone: 05-4506924

Shafinaz binti Samsudin

Pembantu Akauntan W22 (KUP)
Unit Perolehan & Pengurusan Kontrak
Phone: 05-450 6309

FUNGSI UTAMA UNIT PENGURUSAN PEROLEHAN & KONTRAK

  1. Mengurus dan memantau sumber kewangan dan aktiviti kewangan melalui Pengurusan Perolehan.

Pengurusan Perolehan & Kontrak

  1. Menguruskan semua perolehan Universiti berkaitan sebut harga kecil, sebut harga rasmi, tender dan rundingan terus
  2. Memantau proses perolehan yang dilaksanakan oleh Universiti dan Pusat Tanggungjawab (PTj) agar mematuhi peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan
  3. Memastikan laporan spesifikasi dan teknikal telah disemak dan diluluskan oleh Jawatankuasa Teknikal yang dilantik oleh PTj
  4. Memastikan perolehan secara terus perlu memperolehi kelulusan daripada Perbendaharaan terlebih dahulu
  5. Menguruskan pendaftaran pembekal dan kontraktor
  6. Memantau dan memastikan penggunaan kontrak pusat bagi perolehan barangan yang disenaraikan dalam kontrak pusat/Perbendaharaan/Universiti
  1. Mengurus dan memantau sumber kewangan dan aktiviti kewangan melalui Pengurusan Perolehan:-

1.1      Proses Sebutharga Kecil

1.2      Proses Sebutharga Rasmi

1.3      Proses Tender

1.4      Proses Rundingan Terus

1.5      Proses Penyediaan Pesanan Belian

1.6      Proses Pendaftaran Pembekal

1.7      Proses Penyediaan Dokumen Kontrak

1.8      Proses Penilaian Pembekal

1.9   Proses Penilaian Outsourcing

Borang Unit Perolehan & Pengurusan Kontrak (Kegunaan Jabatan Bendahari)

BILNAMA BORANGPDFWORDEXCEL
1Borang Permohonan Perolehan

Borang Unit Perolehan & Pengurusan Kontrak (Kegunaan PTj)

BILNAMA BORANGPDFWORDEXCEL
1Borang Permohonan Perolehan
2Borang Penilaian Pembekal Bagi Perolehan PTj Kurang Daripada RM20,000.00
3Borang Penilaian Pembekal Bagi Perolehan Melebihi RM20,000.00
4Borang Permohonan Perolehan Pengkalan Data, Jurnal dan Maklumat Secara Atas Talian (SPP Bil. 4/2009)
5Borang Permohonan Sewaan Mesin Fotostat
6Lampiran A Integrity Pact (Surat Akuan Oleh Penjawat Awam Yang Terlibat Dalam Perolehan)-Perlu diisi sekali dalam tempoh lantikan
7Lampiran B Integrity Pact (Surat Akuan Pelantikan Ahli Jawatankuasa Teknikal)-Perlu diisi dan dilampirkan bersama Borang Permohonan Perolehan
8Lampiran C Integrity Pact (Surat Akuan Selesai Tugas Ahli Jawatankuasa Teknikal)-Perlu diisi dan dilampirkan bersama Laporan Penilaian Teknikal
9Borang Kajian Pasaran dalam Perolehan Bekalan & Perkhidmatan di semua Pusat Tanggungjawab
10Borang Perancangan Perolehan