ADMINISTRATION, FINANCE & QUALITY

Mohd Hamdan Bin Haji Yasin

Penolong Bendahari Kanan W44
UNIT PENTADBIRAN, KEWANGAN & KUALITI
Phone: 05-450 6678

Nur Farah Huda Binti Abdul Razak

Penolong Akauntan W29
Unit Pentadbiran, Kewangan & Kualiti
Phone: 05-450 6602

Hashimah binti Abu Hashim

Pembantu Akauntan Kanan W22
Unit Pentadbiran, Kewangan & Kualiti
Phone: 05-450 6359

Nur Hafizzah binti Mohd Rozali

Pembantu Tadbir Kewangan W19
Unit Pentadbiran, Kewangan & Kualiti
Phone: 05-450 6602

Noraini binti Aminuddin

Pembantu Tadbir N19
Unit Pentadbiran, Kewangan & Kualiti
Phone: 05-450 6359

Siti Noorsuhada Binti Sukri

Skim Perkhidmatan Khas Universiti 19
Unit Pentadbiran, Kewangan & Kualiti
Phone: 05-450 6602

Mohd Muhaiyuddin Bin Md Zahid

Pembantu Operasi N11
Unit Pentadbiran, Kewangan & Kualiti
Phone: 05-450 6359

FUNGSI UTAMA UNIT PENTADBIRAN, KEWANGAN & KUALITI

Mengurus dan memantau sumber melalui Pengurusan Pentadbiran dan  Pengurusan Sistem.

Pengurusan Pentadbiran, Kewangan & Kualiti

  1. Menguruskan perolehan Jabatan (di bawah RM20,000.00)
  2. Menguruskan aset/inventori/stor Jabatan
  3. Menguruskan terimaan/keluaran dokumen/surat/memo
  4. Menguruskan panjar wang runcit Jabatan
  5. Menguruskan hal pentadbiran kakitangan :- rekod cuti, kehadiran dan kursus
  6. Menguruskan Sistem Kewangan (UIMS-FIS) dan laman web Jabatan Bendahari
  7. Menguruskan Sistem Kualiti :- MPK, Fail Meja, KPI, ISO dll.
  8. Menguruskan aduan pelanggan
  1. Mengurus dan memantau sumber melalui Pengurusan Pentadbiran dan Pengurusan Sistem Jabatan Bendahari:-

1.1          Proses Pengurusan Perkhidmatan Jabatan Bendahari

1.2          Proses Pengurusan Dokumen Dan Rekod

1.3          Proses Pengurusaan Aduan

1.4          Proses Pengurusan Latihan Kakitangan

1.5          Proses Pengurusan Cuti

1.6          Proses Pengurusan dan PenyelenggaraanAset/Inventori

1.7          Proses Perolehan Di Bawah RM20,000.00

1.8          Proses Tuntutan Bayaran Panjar Wang Runcit

1.9          Proses Rekupan Panjar Wang Runcit

1.10       Proses Pengurusan Stok/Bekalan Jabatan Bendahari

1.11       Proses Pengurusan Keselamatan Pejabat

1.12       Proses Pengurusan Sistem Kualiti Jabatan Bendahari

1.13       Proses Pengurusan Sistem UIMS-FIS Dan Laman Web Jabatan Bendahari

Borang Unit Pentadbiran, Kewangan & Kualiti

BILNAMA BORANGPDFWORDEXCEL
1Application Form for Unrecorded Leave (UPSI/BSM/P04/B05)(AMENDMENT 00) (Kindly cooperate to print out on GREEN paper)
2Application Form for Annual Leave (BSM/SM2/B/CUTI-01)
3Borang Permohonan Cuti Tanpa Rekod / Cuti Gantian menggunakan kertas A4 berwarna hijau
4Borang Permohonan Pengeluaran Dokumen Baucer/Jernel.
5Borang Permohonan Mengambil dan Menyerahkan Kunci Pintu Utama Jabatan Bendahari.
6Borang Kuasa Menyerahkan Kunci Pintu Utama Jabatan Bendahari
7Borang Maklumbalas Pelanggan Melalui Telefon
8Borang Maklumbalas Pelanggan.
9Borang Akuan Kerahsiaan Rasmi
10Borang Penilaian Pembekal Bagi Perolehan di PTj.
11Borang Penilaian Pembekal Bagi Perolehan Melebihi RM 20,000.00 (Bagi kegunaan sebutharga kecil/sebutharga rasmi/sebutharga)
12Borang Permohonan Maklumbalas Laman Web
13Borang Penyelenggaraan Perkakasan Komputer.
14Borang Permohonan Mendapatkan Laluan Ke Laman Web Jabatan Bendahari
15Borang Permohonan Kemaskini Kehadiran/Rekod Cuti.
16Borang Permohonan Cuti Rehat
17Borang Permohonan Cuti Bersalin
18Borang Cuti Sakit
19Borang Tuntutan Klinik Bukan Panel dan Klinik Pergigian
20Borang Permohonan Membatal Pendaftaran Bil/Invois PTj
21Borang Penilaian Kursus/Latihan
22Borang Permohonan Token Digicert (sila sertakan salinan kad pengenalan)
23Borang Permohonan Mendapatkan Laluan Kepada Sistem Kewangan UPSI
[Sila cetak Borang Permohonan Token Digicert (serta salinan kad pengenalan ) sekiranya tuan/puan merupakan staf Bendahari atau staf PTj yang menjalankan tugas menyedia dan menjalankan pesanan belian]