Arahan Kerja

 1. Arahan Kerja Pindahan/Tambahan Bajet
 2. Arahan Kerja Pengurusan Laporan Bajet
 3. Arahan Kerja Pembelian Melalui Kontrak Pusat
 4. Arahan Kerja Sebut Harga ‘B’
 5. Arahan Kerja Sebut Harga Rasmi
 6. Arahan Kerja Tender
 7. Arahan Kerja Rundingan Terus Kementerian Kewangan
 8. Arahan Kerja Penyediaan Penilaian Pembekal
 9. Arahan Kerja Penilaian Kerja Penyumberan Luar (Outsourcing)
 10. Arahan Kerja Pendaftaran Kod Projek
 11. Arahan Kerja Penyediaan Jernal
 12. Arahan Kerja Semakan Permohonan Pinjaman Kenderaan/Komputer
 13. Arahan Kerja Pengurusan E-Hakmilik Kenderaan
 14. Arahan Kerja Tempahan Tiket Penerbangan
 15. Arahan Kerja Penyemakan Dokumen Bayaran
 16. Arahan Kerja Pengurusan Baucer
 17. Arahan Kerja Pembayaran Melalui Elektronik Payment System (EPS)
 18. Arahan Kerja Pembayaran Melalui E-Banker
 19. Arahan Kerja Penyediaan Bil Hutang
 20. Arahan Kerja Terimaan
 21. Arahan Kerja Pemantauan Hutang
 22. Arahan Kerja Penyediaan Penyata Penyesuaian Bank
 23. Arahan Kerja Penutupan Akaun Tahunan
 24. Arahan Kerja Pendaftaran Aset/Inventori
 25. Arahan Kerja Pelupusan Aset/Inventori
 26. Arahan Kerja Pelaporan Aset/Inventori
 27. Arahan Kerja Pemeriksaan/Verifikasi Stok
 28. Arahan Kerja Pelupusan Stok
 29. Arahan Kerja Hapuskira Stok
 30. Arahan Kerja Pelarasan Stok
 31. Arahan Kerja Perkhidmatan Kaunter
 32. Arahan Kerja Terimaan Dokumen
 33. Arahan Kerja Pendaftaran Dokumen (Bil/Invois) Bayaran
 34. Arahan Kerja Pendaftaran Penama Pembayar Selain Syarikat
 35. Arahan Kerja Pengeluaran Dokumen
 36. Arahan Kerja Pengurusan Cek
 37. Arahan Kerja Pengurusan Aduan & Maklumbalas Pelanggan
 38. Arahan Kerja Pengurusan Cuti
 39. Arahan Kerja Pengurusan Akses/Laluan ke Sistem UIMS-FIS/Laman Web
 40. Arahan Kerja Pengurusan Maklumbalas/Penyelenggaraan Sistem UIMS-FIS//Laman Web & Perkakasan Komputer Jab. Bendahari