Borang Jabatan Bendahari

Borang - Borang Jabatan Bendahari

Unit Pentadbiran, Kewangan & Kualiti

BILNAMA BORANGPDFWORDEXCEL
1Application Form for Unrecorded Leave (UPSI/BSM/P04/B05)(AMENDMENT 00) (Kindly cooperate to print out on GREEN paper)
2Application Form for Annual Leave (BSM/SM2/B/CUTI-01)
3Borang Permohonan Cuti Tanpa Rekod / Cuti Gantian menggunakan kertas A4 berwarna hijau
4Borang Permohonan Pengeluaran Dokumen Baucer/Jernel.
5Borang Permohonan Mengambil dan Menyerahkan Kunci Pintu Utama Jabatan Bendahari.
6Borang Kuasa Menyerahkan Kunci Pintu Utama Jabatan Bendahari
7Borang Maklumbalas Pelanggan Melalui Telefon
8Borang Maklumbalas Pelanggan.
9Borang Akuan Kerahsiaan Rasmi
10Borang Penilaian Pembekal Bagi Perolehan di PTj.
11Borang Penilaian Pembekal Bagi Perolehan Melebihi RM 20,000.00 (Bagi kegunaan sebutharga kecil/sebutharga rasmi/sebutharga)
12Borang Permohonan Maklumbalas Laman Web
13Borang Penyelenggaraan Perkakasan Komputer.
14Borang Permohonan Mendapatkan Laluan Ke Laman Web Jabatan Bendahari
15Borang Permohonan Kemaskini Kehadiran/Rekod Cuti.
16Borang Permohonan Cuti Rehat
17Borang Permohonan Cuti Bersalin
18Borang Cuti Sakit
19Borang Tuntutan Klinik Bukan Panel dan Klinik Pergigian
20Borang Permohonan Membatal Pendaftaran Bil/Invois PTj
21Borang Penilaian Kursus/Latihan
22Borang Permohonan Token Digicert (sila sertakan salinan kad pengenalan)
23Borang Permohonan Mendapatkan Laluan Kepada Sistem Kewangan UPSI
[Sila cetak Borang Permohonan Token Digicert (serta salinan kad pengenalan ) sekiranya tuan/puan merupakan staf Bendahari atau staf PTj yang menjalankan tugas menyedia dan menjalankan pesanan belian]

Unit Pembayaran

BILNAMA BORANGPDFWORDEXCEL
1Permohonan Tuntutan Perjalanan Di Dalam Negeri
2Permohonan Menjalankan Tugas Rasmi Luar Stesen
3Permohonan Kebenaran Menggunakan Kenderaan Sendiri
4Permohonan Tuntutan Perjalanan Ke Luar Negara
5Permohonan Pendahuluan
6Pelarasan Pendahuluan Pelbagai
7Tuntutan Pensyarah/Tutor/Jurutunjuk Sambilan
8Bayaran Saguhati Pensyarah/Penceramah Dan Fasilitator Sambilan/ Penceramah Luar
9Pengesahan Tuntutan Penyediaan Jamuan Mesyuarat/Upacara Rasmi Universiti
10Bayaran Saguhati Pemeriksa Luar/Profesor Pelawat/Penasihat Luar/Pakar Rujuk
11Senarai Semak Dokumen Bayaran Pembekal
12Senarai Semak Dokumen Bayaran Staf
13Senarai Semak Pendahuluan Diri
14Senarai Semak Dokumen Bayaran Pelajar
15Senarai Semak Dokumen Panjar Wang Runcit (PWR)
16Senarai Semak Dokumen Pelarasan Pendahuluan Diri Pelbagai
17Borang Tuntutan Pembelian/Penggunaan Alat Komunikasi Mudah Alih (AKMA)
18Permohonan Perbelanjaan Tanpa Resit
19Permohonan Tuntutan Wang Yang Didahulukan
20Permohonan Pindahan Wang (FOTT)
21Akuan Terimaan Tunai
22Borang Pengesahan Tuntutan Penyediaan Jamuan Mesyuarat Atau Upacara Rasmi Universiti Di Scholar’s Suite
23Borang Rumusan Hasil Daripada Program Dan Aktiviti Di Dalam Dan Di Luar Upsi
24Borang Kebenaran Naib Canselor Untuk Mengadakan Persidangan, Seminar, Pameran, Mesyuarat, Kursus, Bengkel Dan Aktiviti Di Luar Upsi (Hotel, Resort, Training Centre Dan Lain – Lain)
25Borang Kebenaran Untuk Mengadakan Program Yang Melangkau Had Sempadan Negeri Yang Dibenarkan ( Pulau Pinang Pahang Dan Melaka)
26Permohonan Kelulusan Khas Pengecualian Arahan Perbendaharaan (AP) 100 (a)

Unit Penjanaan, Risiko & Sistem

BILNAMA BORANGPDFWORDEXCEL
1Pelarasan Kos Penyewaan Fakuli/PTj
2Borang Permohonan Bil Hutang

Unit Akaun & Bajet

BILNAMA BORANGPDFMICROSOFT WORDMICROSOFT EXCEL
1Borang Permohonan Buku Resit Tunai
2Borang Penurunan Kuasa Bagi Menunaikan Cek Panjar Wang Runcit
3Borang Permohonan Untuk Pindahan/Tambahan Anggaran Pengurusan
4Borang Permohonan Mewujudkan/Tambahan Panjar Wang Runcit

Unit Governan, Kumpulan Wang & Pinjaman

BILNAMA BORANGPDFWORDEXCEL
1Borang Permohonan Membuka Akaun Amanah Subsidiari
2Borang Permohonan Pindaan Jawatankuasa Pemegang Amanah Subsidiari
3Surat Arahan Akaun Amanah Induk Universiti
4Senarai Semak Dokumen Pinjaman Komputer
5Pelarasan Kos Penyewaan Fakuli/PTj
6Borang Permohonan Pindaan Objektif Akaun Amanah Subsidiari  
7Borang Pemohon Penandatangan Tunggal Akaun Amanah Subsidiari
8Perakuan Ke Atas Persetujuan Pembayaran Atau Perolehan Yang Dibuat Bagi Maksud Sebagaimana Di Surat Arahan Amanah (Saa) Oleh Pemegang Amanah
9Borang Permohonan Kelulusan Kutipan Sumbangan Berinsentif Pengecualian Cukai Dibawah Sub Seksyen 44 (6) Acp 1967
10Borang Daftar Terimaan Sumbangan / Hadiah / Derma Di Bawah Sub Seksyen 44 (6) Acp 1967
11Borang Permohonan Pengecualian Cukai Aktiviti Penyelidikan Dan Pembangunan Yang Layak

Unit Kewangan Pelajar & Kolej

BILNAMA BORANGPDFWORDEXCEL
1Borang Tuntutan Balik Yuran Pelajar
2Borang Pembayaran Yuran Mengulang Kursus Mengikut Jam Kredit

Unit Perolehan & Pengurusan Kontrak

Untuk Kegunaan PTj
BILNAMA BORANGPDFWORDEXCEL
1Borang Permohonan Perolehan
2Borang Penilaian Pembekal Bagi Perolehan PTj Kurang Daripada RM20,000.00
3Borang Penilaian Pembekal Bagi Perolehan Melebihi RM20,000.00
4Borang Permohonan Perolehan Pengkalan Data, Jurnal dan Maklumat Secara Atas Talian (SPP Bil. 4/2009)
5Borang Permohonan Sewaan Mesin Fotostat
6Lampiran A Integrity Pact (Surat Akuan Oleh Penjawat Awam Yang Terlibat Dalam Perolehan)-Perlu diisi sekali dalam tempoh lantikan
7Lampiran B Integrity Pact (Surat Akuan Pelantikan Ahli Jawatankuasa Teknikal)-Perlu diisi dan dilampirkan bersama Borang Permohonan Perolehan
8Lampiran C Integrity Pact (Surat Akuan Selesai Tugas Ahli Jawatankuasa Teknikal)-Perlu diisi dan dilampirkan bersama Laporan Penilaian Teknikal
9Borang Kajian Pasaran dalam Perolehan Bekalan & Perkhidmatan di semua Pusat Tanggungjawab
10Borang Perancangan Perolehan
11 Borang Denda Lewat Membekalkan Barang/Perkhidmatan

Untuk Kegunaan Jabatan Bendahari
BILNAMA BORANGPDFWORDEXCEL
1Borang Permohonan Perolehan

Unit Gaji, Cuti Belajar & Ticketing

BILNAMA BORANGPDFWORDEXCEL
1Borang Tuntutan Kerja Lebih Masa
2Borang Tempahan Tiket Kapal Terbang
3Sijil gaji Terakhir
4Borang Pembayaran Zakat/Pcb Melalui Potongan Gaji
5Borang Permohonan Pertukaran Akaun Bank
6Borang Permohonan Potongan Gaji Kakitangan
7Borang Permohonan Pengeluaran Arahan Kerja
8Senarai Semak Tempahan Tiket Kapal Terbang
9Borang Kebenaran Untuk Membuat Potongan Gaji Tabung Haji(LUTH)
10Borang Kebenaran/Penamatan Potongan Gaji Bulanan SSPN-i

Unit Aset, Stor & Pembangunan

Untuk Kegunaan PTj
BILNAMA BORANGPDFWORDEXCEL
1Borang Permohonan Pelupusan Aset/Inventori/Stok (Manual) UPSI/BEN/ASP/B-01
2Laporan Tanpa Lembaga Pemeriksa (Permohonan Less)
3SIJIL PELUPUSAN ASET ALIH KEW. PA 19
4SIJIL PENYAKSIAN PEMUSNAHAN ASET ALIH KEW. PA 18
5BORANG PERAKUAN PELUPUSAN (PEP) KEW. PA 16
6Borang Permohonan Pelekat Kod Bar Bagi Aset/Inventori
7Senarai Aset/Inventori Yang Tidak Dapat Dikesan
8Borang Pindahan (Transfer) Aset/Inventori (Manual)
9Laporan Terimaan Barang Stor (KEW PS 2)
10Kad Kawalan Stok (KEW PS 3)
11Kad Petak (KEW PS 4)
12Senarai Daftar Kad Kawalan Stok (KEW PS 5)
13Borang Daftar Stok Baru (KEW PS 6)
14Label Masuk Dulu Keluar Dulu (MDKD) (KEW PS 8)
15Senarai Stok Bertarikh Luput (KEW PS 9)
16Laporan Pemeriksaan/Verifikasi Stok Tahunan (KEW PS 14) Manual
17Laporan Tahunan Keseluruhan Pengurusan Stor Tahunan (KEW PS 15)
18Laporan Pelupusan Stok Bernilai Rendah (KEW PS 19)
19Laporan Pelupusan Stok Bernilai Tinggi (KEW PS 19)
20Laporan Hapuskira Kekurangan Stok Bernilai Rendah (KEW PS 21)
21Borang Pendaftaran Stor Baru (B-32)
22Sijil Tahunan Pemeriksaan Harta Modal Dan Inventori (KEW PA 12)
23Senarai Semak Permohonan Pelupusan Aset/Inventori/Stok (B-34)
24Borang Pelarasan (Penambahan / Pengurangan) Stok (B-35)
25Laporan Pemeriksaan Mengejut Stok (B-37)
26Borang Verifikasi/Pemeriksaan Aset & Inventori (B-11)
27Borang Permohonan Stok (Manual) – KEW PS 11
28Pinjaman Peralatan
29Sistem Pengurusan Aset/Inventori di PTJ
30Pendaftaran Aset/Inventori Komputer Pasang Siap
31Laporan Tahunan Pelupusan Stok dan Hapuskira (KEW PS 22)
32Laporan Tahunan Pelupusan Stok Tahunan (KEW PS 20)
33Penentuan Kumpulan Stok
34Borang Permohonan Stok
35Laporan Kedudukan Stok
36Perakuan Ambil Alih
37Borang Pemeriksaan Mengejut Aset & Inventori
38Senarai Semak Verifikasi Aset/Inventori
39Senarai Semak Verifikasi Stok

Untuk Kegunaan Jabatan Bendahari
BILNAMA BORANGPDFWORDEXCEL
1Borang Pindahan (Transfer) Aset/Inventori (Manual)
2Pinjaman Peralatan
3Borang Permohonan Stok (Manual) – KEW PS 11
4Laporan Tahunan Verifikasi Stor Tahunan
5Sistem Pengurusan Aset/Inventori di PTJ
6Pendaftaran Aset/Inventori Komputer Pasang Siap
7Laporan Kedudukan Stok
8Laporan Tahunan Pelupusan Stok Tahunan (KEW PS 20)
9Laporan Tahunan Pelupusan Stok dan Hapuskira (KEW PS 22)