Bursary’s Circular

Bursar’s Circular 2014

  1. PB 201401 – TEMPAHAN TIKET KAPAL TERBANG UNTUK PERJALANAN KE LUAR NEGARA BAGI KELAS EKONOMI DAN PERNIAGAAN (DIBATALKAN)

Bursar’s Circular 2013

  1. PB201303- Garis Panduan Permohonan Perolehan Secara Online Melalui Sistem Maklumat Bersepadu – Kewangan (UIMS)
  2. PB201302 – Garis Panduan Mengenai Perbelanjaan Yang Dibenar Dan Tidak Dibenarkan Menggunakan Peruntukan Akaun Amanah Universiti Dan Pembahagian Keuntungan Akaun Amanah Yang Telah Tamat Aktivitinya

  3. PB201301- Tempahan Tiket Kapal Terbang Untuk Perjalanan Dalam Negeri Bagi Tempoh 1 Januari 2013 hingga 31 Disember 2014 (Dibatalkan)

Bursar’s Circular 2012

  1. PB 201202 – TEMPAHAN TIKET KAPAL TERBANG UNTUK PERJALANAN DALAM NEGERI BAGI TEMPOH 1 JUN 2012 HINGGA 31 MEI 2013 (DIBATALKAN)

  2. PB201201 – GARIS PANDUAN PINDAHAN/ TAMBAHAN BAJET MENGURUS MELALUI SISTEM BERKOMPUTER

Bursar’s Circular 2011


1. PB 201105 – GARIS PANDUAN PERMOHONAN AKSES / LALUAN KE SISTEM MAKLUMAT BERSEPADU UPSI – KEWANGAN (UIMS-FIS)

2. PB 201104 – TEMPAHAN TIKET KAPAL TERBANG UNTUK PERJALANAN KE LUAR NEGARA BAGI TEMPOH 1 JUN 2011 HINGGA 31 MEI 2012 (DIBATALKAN)

3. PB 201103 – TUNTUTAN PERJALANAN RASMI / BERKURSUS DAN BAYARAN SAGUHATI KEPADA KAKITANGAN UPSI

4. PB201102 – GARIS PANDUAN PENGURUSAN AKAUN AMANAH UNIVERSITI

5. PB201101 – JADUAL PENGGILIRAN AGEN DAN PROSEDUR TEMPAHAN TEMPAHAN TIKET KAPAL TERBANG UNTUK PERJALANAN DALAM NEGERI BAGI TEMPOH 1 JANUARI 2011 HINGGA 31 DISEMBER 2012 (DIBATALKAN)

Bursar’s Circular 2010

  1. PB 201012 – GARIS PANDUAN PENGURUSAN SEWAAN MESIN FOTOSTAT

  2. PB201011 – GARIS PANDUAN TERIMAAN HASIL DI PTJ

* No Bursary’s Circular For 2018