MEMO BENDAHARI

Memo Pindaan Peraturan Kewangan dan Perakaunan (PKPU) UPSI Selaras Dengan Pelaksanaan Pekeliling Perbendaharaan WP7.5 РPeraturan Perolehan Badan Berkanun Persekutuan 

Muat Turun Memo UPSI/BEN/APK/172 (04) Peraturan Kewangan & Perakaunan UPSI Pindaan Peraturan Kewangan dan Perakaunan (PKPU) UPSI Selaras Dengan Pelaksanaan Pekeliling Perbendaharaan WP7.5 – Peraturan Perolehan Badan Berkanun Persekutuan 2. Adalah dimaklumkan Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Kali Ke-126 Bil. 6/2019…
Read more