Governant, Trust Fund & Loan Unit Forms (PTj)

  1. Borang Permohonan Membuka Akaun Amanah Subsidiari [pdf] [doc]

  2. Borang Permohonan Pindaan Jawatankuasa Pemegang Amanah Subsidiari [pdf] [doc]

  3. Surat Arahan Akaun Amanah Induk Universiti [pdf] [doc]

  4. Senarai Semak Dokumen Pinjaman Komputer [pdf] [xls]

  5. Pelarasan Kos Penyewaan Fakuli/PTj [pdf] [xls]
  6. Borang Permohonan Pindaan Objektif Akaun Amanah Subsidiari