Borang Unit Pembayaran

Peringatan: Kerjasama dipohon dari pihak Y. Bhg Dato'/Datuk/Profesor/Tuan/Puan agar tidak mengubah format borang di bawah memandangkan ia telah didaftarkan di bawah MS ISO 9001:2008 (UPSI(ISO)/BEN/P06 - Prosedur Pembayaran)

1. Permohonan Tuntutan Perjalanan Di Dalam Negeri [pdf] [xls]
2 Permohonan Menjalankan Tugas Rasmi Luar Stesen [pdf] [xls]
3. Permohonan Kebenaran Menggunakan Kenderaan Sendiri [pdf] [xls]
4. Permohonan Tuntutan Perjalanan Ke Luar Negara [pdf] [xls]
5. Permohonan Pendahuluan [pdf] [xls]
6. Pelarasan Pendahuluan Pelbagai [pdf] [xls]
7. Tuntutan Pensyarah/Tutor/Jurutunjuk Sambilan [pdf] [xls]
8. Bayaran Saguhati Pensyarah/Penceramah Dan Fasilitator Sambilan/ Penceramah Luar [pdf] [xls]
9. Pengesahan Tuntutan Penyediaan Jamuan Mesyuarat/Upacara Rasmi Universiti [pdf] [xls]
10. Bayaran Saguhati Pemeriksa Luar/Profesor Pelawat/Penasihat Luar/Pakar Rujuk [pdf] [xls]
11. Senarai Semak Dokumen Bayaran Pembekal [pdf] [xls(Sila cetak bersama Borang Penilaian Pembekal Bagi Perolehan Melebihi RM20,000.00[pdf] sekiraya bayaran melibatkan sebutharga dan tender)
12. Senarai Semak Dokumen Bayaran Staf [pdf] [xls]
13. Senarai Semak Pendahuluan Diri [pdf] [xls]
14. Senarai Semak Dokumen Bayaran Pelajar [pdf] [xls]
15. Senarai Semak Dokumen Panjar Wang Runcit (PWR) [pdf] [xls]
16. Borang Tuntutan Pembelian/Penggunaan Alat Komunikasi Mudah Alih (AKMA) [pdf] [xls]
17. Permohonan Perbelanjaan Tanpa Resit[pdf] [xls]
18. Permohonan Tuntutan Wang Yang Didahulukan [pdf] [xls]
19. Permohonan Pindahan Wang (FOTT) [pdf] [xls]

Nota : 
[pdf] - format Portable Document Format 
[xls] - format Microsoft Excell