Skop Kerja Unit Kumpulan Wang, Penjanaan dan Pinjaman

1. Pengurusan Akaun Amanah/Penyelidikan

  • Menerima dan menyemak borang permohonan dan kertas kerja pembukaan akaun/kelulusan aktiviti penyelidikan
  • Mengesahkan kelulusan pembukaan akaun amanah
  • Mengesahkan pendaftaran kod projek akaun amanah dalam sistem UIMS-FIS
  • Memantau pembayaran dan pengurusan keseluruhan akaun amanah/penyelidikan
  • Mencetak transaksi dan laporan kumpulan wang amanah setiap tahun
  • Menutup akaun amanah/penyelidikan apabila tamat tempoh atau tidak aktif

2. Pengurusan Pinjaman Kenderaan Dan Komputer Staf

  • Menguruskan permohonan pinjaman kenderaan & komputer staf
  • Menyediakan surat tawaran & perjanjian pinjaman kenderaan & komputer
  • Penyediaan jadual potongan bulanan dan mengeluarkan laporan bulanan pinjaman
  • Pengiraan bayaran bulanan pinjaman