Skop Kerja Unit Kumpulan Wang, Penjanaan dan Pinjaman

1) Pengurusan Akaun Amanah/Penyelidikan

 • Menerima dan menyemak borang permohonan dan kertas kerja pembukaan akaun/kelulusan aktiviti penyelidikan
 • Mengesahkan kelulusan pembukaan akaun amanah
 • Mengesahkan pendaftaran kod projek akaun amanah dalam sistem UIMS-FIS
 • Memantau pembayaran dan pengurusan keseluruhan akaun amanah/penyelidikan
 • Mencetak transaksi dan laporan kumpulan wang amanah setiap tahun
 • Menutup akaun amanah/penyelidikan apabila tamat tempoh atau tidak aktif

 

2) Pengurusan Pinjaman Kenderaan/Komputer Staf

 • Menguruskan permohonan pinjaman kenderaan & komputer staf
 • Menyediakan surat tawaran & perjanjian pinjaman kenderaan & komputer
 • Penyediaan jadual potongan bulanan dan mengeluarkan laporan bulanan pinjaman
 • Pengiraan bayaran bulanan pinjaman

 

3) Pengurusan Penjanaan Pendapatan dan Penjimatan UPSI

 

 • Mengurus dan memantau sumber kewangan dan aktiviti penjanaan pendapatan dan penjimatan Universiti seperti:-

i) Proses pemantauan dan pengumpulan laporan prestasi pencapaian Key Performance Indicator (KPI) PTj 

ii) Proses pemantauan strategi dan langkah penjanaan pendapatan dan penjimatan Universiti

iii) Proses pemantauan dan pengumpulan laporan pelaburan Universiti

iv) Proses pemantauan strategi dan kedudukan semasa pelaburan Universiti