Skop Kerja Unit Perolehan & Pengurusan Kontrak

Pengurusan Perolehan & Kontrak

  1. Menguruskan semua perolehan Universiti berkaitan sebut harga kecil, sebut harga rasmi, tender dan rundingan terus
  2. Memantau proses perolehan yang dilaksanakan oleh Universiti dan Pusat Tanggungjawab (PTj) agar mematuhi peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan
  3. Memastikan laporan spesifikasi dan teknikal telah disemak dan diluluskan oleh Jawatankuasa Teknikal yang dilantik oleh PTj
  4. Memastikan perolehan secara terus perlu memperolehi kelulusan daripada Perbendaharaan terlebih dahulu
  5. Menguruskan pendaftaran pembekal dan kontraktor
  6. Memantau dan memastikan penggunaan kontrak pusat bagi perolehan barangan yang disenaraikan dalam kontrak pusat/Perbendaharaan/Universiti