UPSI/T/09/2016

Tender adalah dipelawa daripada pembekal-pembekal tempatan yang berdaftar dengan Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) dan Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) di bawah Bidang/Sub-Bidang dan Pecahan Sub-Bidang yang ditetapkan dan pendaftarannya masih lagi berkuatkuasa bagi menjalankan kerja-kerja berikut :-

 

 

 

Bil

 

No Rujukan dan Tajuk Tawaran

 

Kelayakan Petender

 

 

Harga Dokumen

 

Tarikh Mula Tawaran

& Tutup

 

1

 

UPSI/T/09/2016

 

TENDER BAGI MEMBEKAL DAN MENGHANTAR DUA (2) BUAH BAS PENUMPANG 42 TEMPAT DUDUK BERHAWA DINGIN UNTUK  UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS, TANJONG MALIM, PERAK.

(LAPORAN PEMBUKAAN)

 

 

 

 

UPSI

DAN 

110105 (Baru)

110199 (Baru)

 

 

 

 

 

 

 

 

RM 50.00

 

 

30 MAC 2016 (RABU)

 

HINGGA

 

28 APRIL 2016 (KHAMIS)

@

12.00 TENGAHARI

 

Hanya penender yang mengemukakan sijil asal Kementerian Kewangan Malaysia di dalam bidang berkenaan bersama satu salinan fotostat sahaja layak memasuki tawaran tender di atas. 

Dokumen Tawaran Tender yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri dan dimasukkan ke dalam Peti Tender di :-

 PEJABAT BENDAHARI 2

ARAS BAWAH BANGUNAN CANSELORI

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

35900 TANJONG MALIM

PERAK DARUL RIDZUAN

 

Pada atau sebelum hari tender tersebut ditutup sebelum jam 12.00 tengahari. Universiti Pendidikan Sultan Idris tidak terikat menerima tawaran terendah atau sebarang tawaran.