2010

  1. Tempat Ketiga Pertandingan Inovasi UPSI 2010-Proses Pendaftaran Aset Secara Online Melalui Nota Terima Bekalan (GRN)
  2. Memperoleh Sijil ISO 9001:2008 Bagi Keseluruhan Proses Kewangan
  3. Anugerah Kehadiran Terbaik 2010 Jabatan Bendahari
  4. Anugerah Pencapaian Key Performance Indicator (KPI) Kategori Individu 2010 Jabatan Bendahari
  5. Anugerah Pencapaian Key Performance Indicator (KPI) Kategori Unit 2010 Jabatan Bendahari