Fungsi Pengurusan Utama

Fungsi Pengurusan Utama

 

  1. Menyelia dan memantau urusan akaun dan bajet Universiti

  2. Menyelia dan memantau urusan perolehan dan pembayaran Universiti

  3. Menyelia dan memantau urusan kewangan pelajar dan kolej

  4. Menyelia dan memantau urusan aset, inventori dan stok Universiti

  5. Menyelia dan memantau urusan kumpulan wang, pinjaman, cuti belajar bagi kakitangan Universiti

  6. Menyelia dan memantau urusan pentadbiran Jabatan Bendahari