KADAR YURAN SARJANA MUDA (ANTARABANGSA)

Kadar Yuran Sarjana Muda (Antarabangsa)

TUITION FEES FOR DEGREE IN EDUCATION
SEMESTER 1 (ENTRANCE SEMESTER)
       
FEES NON SCIENCE & TECHNICAL SCIENCE & TECHNOLOGY SCIENCE & TECHNICAL
Management Fee 360.00 360.00 360.00
Registration 500.00 500.00 500.00
Co-curriculum  720.00 720.00 720.00
Alumni 200.00 200.00 200.00
Students Council (MPP) 160.00 160.00 160.00
Health Examination 250.00 250.00 250.00
Tuition 1,100.00 1,240.00 1,400.00
Computer 50.00 50.00 50.00
Medical Insurance 170.00 170.00 170.00
Laboratory 28.00 28.00 28.00
Services 200.00 200.00 200.00
Health 60.00 60.00 60.00
International Fee 500.00 500.00 500.00
Sport Facilities 50.00 50.00 50.00
Total 4,348.00 4,488.00 4,648.00
       
       
TUITION FEES FOR DEGREE IN EDUCATION
SEMESTER 2 ONWARD
       
FEES NON SCIENCE & TECHNICAL SCIENCE & TECHNOLOGY SCIENCE & TECHNICAL
Tuition 1,100.00 1,240.00 1,400.00
Computer 50.00 50.00 50.00
Medical Insurance 170.00 170.00 170.00
Laboratory 28.00 28.00 28.00
Services 200.00 200.00 200.00
Health 60.00 60.00 60.00
International Fee 500.00 500.00 500.00
Sport Facilities 50.00 50.00 50.00
Total 2,158.00 2,298.00 2,458.00

 

TUITION FEES FOR DEGREE IN NON EDUCATION
SEMESTER 1 (ENTRANCE SEMESTER)
       
FEES  PROGRAMME 
   SCIENCE   NON SCIENCE   FIN.SERV.* 
Management Fee 360.00 360.00 360.00
Registration 500.00 500.00 500.00
Co-curriculum  720.00 720.00 720.00
Alumni 200.00 200.00 200.00
Student Council (MPP) 160.00 160.00 160.00
Health Examination 250.00 250.00 250.00
  2,190.00 2,190.00 2,190.00
       
Tuition 1,400.00 1,400.00 2,130.00
Medical Insurance 170.00 170.00 170.00
Service 200.00 200.00 200.00
Health 60.00 60.00 60.00
Special Fee 480.00 380.00 380.00
International Fee 500.00 500.00 500.00
Sport Facilities 50.00 50.00 50.00
  2,860.00 2,760.00 3,490.00
       
Total 5,050.00 4,950.00 5,680.00
       
TUITION FEES FOR DEGREE IN NON EDUCATION
SEMESTER 2 ONWARD
       
FEES  PROGRAMME 
   SCIENCE   NON SCIENCE   FINC.SERV.* 
Tuition 1,400.00 1,400.00 2,130.00
Medical Insurance 170.00 170.00 170.00
Service 200.00 200.00 200.00
Health 60.00 60.00 60.00
Special Fee 480.00 380.00 380.00
International Fee 500.00 500.00 500.00
Sport Facilities 50.00 50.00 50.00
Total 2,860.00 2,760.00 3,490.00

Kemaskini terakhir 06/12/2016 © Hakcipta Universiti Pendidikan Sultan Idris

Paparan Terbaik Mozilla Firefox Versi 3+ dan Microsoft Internet Explorer Versi 8+ dengan skrin resolusi 1024 x 768  

Jabatan Bendahari, Bangunan Canselori ,Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak Darul Ridzuan 

Tel : 05-4506000 | Faks : 05-4582776 

(Unit Kemasukan) Tel: 05-4506929/6930/6932 | Emel : ccd@upsi.edu.my | Webmaster : azrie@ict.upsi.edu.my (05-4506961/6661)