Info Terkini dari Jabatan Bendahari 

PIAGAM PELANGGAN

 

Kami berjanji dan komited untuk menyediakan perkhidmatan yang cekap, profesional, beretika dan mesra kepada pelanggan kami seperti berikut:-

KERAJAAN

Mentadbir dan menguruskan kewangan dan aset universiti dengan efisien dan melaporkan prestasi kewangan tersebut kepada pihak berkuasa seperti yang termaktub dalam Akta dan peraturan kewangan Kerajaan yang ditetapkan :-

 • Format permohonan bajet (ABM dan ABP) dihantar kepada Kementerian Pendidikan Malaysia sebelum/pada 31 Mac setiap tahun.
 • Penyata Kewangan Tahunan dihantar kepada Kementerian Pendidikan Malaysia sebelum/pada 31 Mac setiap tahun.
 • Penyata Kewangan Tahunan dihantar kepada Jabatan Audit Negara sebelum/pada 30 April setiap tahun.

PELAJAR

Mentadbir dan menguruskan kewangan pelajar :

 • Maklumat kewangan pelajar disediakan dalam tempoh tujuh (7) hari daripada tarikh yang diminta oleh pihak penaja.
 • Bayaran biasiswa/pinjaman/bantuan/zakat pelajar diselesaikan dalam tempoh tujuh (7) hari selepas dokumen yang lengkap diterima.
 • Aduan rasmi pelajar diambil tindakan dan diberi maklumbalas dalam tempoh satu (1) hari daripada tarikh aduan diterima.
 • Sebarang kemusykilan yang dikemukakan pelajar akan diperjelaskan dalam tempoh lima (5) minit.

PEMBEKAL

Mentadbir dan menguruskan kewangan Pembekal :

 • Pengesahan pendaftaran pembekal di dalam Sistem MyFIS didaftarkan dalam tempoh tiga (3) hari daripada dokumen yang lengkap diterima.
 • Penyediaan dokumen kontrak diselesaikan dalam tempoh dua (2) bulan selepas tawaran disetuju terima.
 • Permohonan tuntutan bayaran pembekal diselesaikan dalam tempoh 14 hari daripada tarikh bil dan dokumen bayaran yang lengkap diterima.
 • Aduan rasmi pembekal diambil tindakan dan diberi maklumbalas dalam tempoh satu (1) hari daripada tarikh aduan diterima.
 • Sebarang kemusykilan yang dikemukakan pembekal akan diperjelaskan dalam tempoh lima (5) minit.

STAF DAN PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTj)

Mentadbir dan menguruskan kewangan Staf/PTj :-

 • Bajet yang telah diluluskan oleh Jawatankuasa Bajet UPSI diagih kepada PTj sebelum/pada 31 Disember setiap tahun.
 • Pesanan Belian disediakan dalam tempoh lima (5) hari selepas dokumen lengkap diterima.
 • Sebut harga 'B' diselesaikan dalam tempoh 20 hari bekerja daripada tarikh permohonan lengkap diterima sehingga pesanan belian dikeluarkan.
 • Sebut harga Rasmi diselesaikan dalam tempoh 80 hari bekerja daripada permohonan lengkap diterima sehingga pengeluaran surat setuju terima.
 • Tender diselesaikan dalam tempoh 90 hari bekerja daripada permohonan lengkap diterima sehingga pengeluaran surat setuju terima.
 • Bayaran gaji kakitangan tetap dibayar mengikut tarikh yang ditetapkan oleh Jabatan Akauntan Negara (JAN).
 • Bayaran upah sambilan dibayar selewat-lewatnya pada 10hb setiap bulan berikutnya.
 • Bayaran upah pembantu penyelidik dibayar dalam tempoh tujuh (7) hari daripada tarikh dokumen yang lengkap diterima.
 • Permohonan bayaran pendahuluan diri/pinjaman diselesaikan dalam tempoh tujuh (7) hari daripada tarikh bil dan dokumen bayaran yang lengkap diterima.
 • Permohonan tuntutan bayaran kakitangan diselesaikan dalam tempoh 14 hari daripada tarikh bil dan dokumen bayaran yang lengkap diterima.
 • Bayaran berkaitan cuti belajar kakitangan dibuat selewat-lewatnya pada 25hb pada setiap suku tahun iaitu pada bulan Mac, Jun, September dan Disember.
 • Borang EC dan Penyata Pendapatan Terperinci Kakitangan disediakan selewat-lewatnya 31hb Januari setiap tahun berikutnya.
 • Permohonan tiket kapal terbang diselesaikan selewat-lewatnya tiga (3) hari sebelum tarikh penerbangan.
 • Bil hutang disediakan dalam tempoh lima (5) hari dari tarikh data/permohonan yang lengkap diterima.
 • Pinjaman kenderaan/komputer Universiti diselesaikan dalam tempoh 17 hari bekerja daripada permohonan lengkap diterima.
 • Pendaftaran Akaun Amanah diselesaikan dalam tempoh tujuh (7) hari daripada tarikh dokumen yang lengkap diterima.
 • Penutupan Akaun Amanah/Penyelidikan diselesaikan dalam tempoh lima (5) hari setelah dokumen/permohonan/arahan yang lengkap diterima.
 • Pengesahan Nota Terima Bekalan (GRN) dan cetakan pelekat barcodeaset/inventori diselesaikan dalam tempoh dua (2) hari bekerja selepas permohonan yang lengkap diterima.
 • Pelupusan dan hapuskira bagi aset/inventori/stok diselesaikan dalam tempoh dua (2) bulan daripada tarikh kelulusan Naib Canselor.
 • Aduan rasmi staf diambil tindakan dan diberi maklumbalas dalam tempoh satu (1) hari daripada tarikh aduan diterima.
 • Sebarang kemusykilan yang dikemukakan staf akan diperjelaskan dalam tempoh lima (5) minit.

Cubaan

Ini adalah data cubaan ... VERSI BAHASA MELAYU

Webmaster
Bahagian Komunikasi Korporat
Universiti Pendidikan Sultan Idris

Kemaskini terakhir 06/12/2016 © Hakcipta Universiti Pendidikan Sultan Idris

Paparan Terbaik Mozilla Firefox Versi 3+ dan Microsoft Internet Explorer Versi 8+ dengan skrin resolusi 1024 x 768  

Jabatan Bendahari, Bangunan Canselori ,Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak Darul Ridzuan 

Tel : 05-4506000 | Faks : 05-4582776 

(Unit Kemasukan) Tel: 05-4506929/6930/6932 | Emel : ccd@upsi.edu.my | Webmaster : azrie@ict.upsi.edu.my (05-4506961/6661)