Manual Pengguna

Kategori induk: Pekeliling Kategori: Manual Pengguna Diterbitkan: Selasa, 22 November 2016 Ditulis oleh Super User

Manual Pengguna

 1. Pengurusan Cukai Barang & Perkhidmatan (GST)

 2. Pengurusan Bajet

 3. Perancangan Bajet

 4. Pengurusan Pembekal

 5. Permohonan Perolehan Secara Online

 6. Penyediaan Pesanan Belian

 7. Penilaian Pembekal

 8. Permohonan Pinjaman Kenderaan Melalui Portal MyUPSI

 9. Pengurusan Pinjaman Kenderaan/Komputer

 10. Permohonan Pendahuluan Pelbagai Melalui Portal MyUPSI

 11. Permohonan Pendahuluan Perjalanan Melalui Portal MyUPSI

 12. Permohonan Tuntutan Perjalanan Melalui Portal MyUPSI

 13. Permohonan Menjalankan Tugas Rasmi Luar Stesen Melalui Portal MyUPSI

 14. Pengurusan Gaji

 15. Pengurusan Bayaran Cuti Belajar

 16. Potongan Zakat

 17. Potongan-Potongan Lain

 18. Pengurusan Arahan Kerja Dan Tuntutan Kerja Lebih Masa

 19. Akaun Terimaan (Kewangan Pelajar)

 20. Akaun Terimaan

 21. Penerimaan Barang(Aset/Inventori) Melalui Nota Terimaan Barang (GRN)

 22. Pengemaskinian Maklumat Aset/Inventori

 23. Tempahan Peralatan Secara On-Line

 24. Pengurusan Tempahan

 25. Pindahan Aset/Inventori

 26. Pengurusan Aset & Inventori

 27. Proses Verifikasi Menggunakan Smart Phone

 28. Pelupusan Aset/Inventori

 29. Penggunaan Modul Pengurusan Stok 

 30. Permohonan Stok Melalui MyUPSI Portal

 31. Mencetak Cek Melalui Sistem MyFIS 

 32. Mengemasini Maklumat Cek Melalui Sistem MyFIS

 33. Pengurusan General Setup

 34. Pemasangan Perisian USB Token DIGICERT

 35. Pemasangan Perisian JAVA CRYTOGRAPHY EXTENSION (JCE)

 36. Pengurusan Sistem Pengesahan Pengguna Berasaskan Sijil Digital @ DIGICERT

 37. Pengurusan Tempahan Tiket Kapal Terbang
Jumlah paparan: 1722

Kemaskini terakhir 06/12/2016 © Hakcipta Universiti Pendidikan Sultan Idris

Paparan Terbaik Mozilla Firefox Versi 3+ dan Microsoft Internet Explorer Versi 8+ dengan skrin resolusi 1024 x 768  

Jabatan Bendahari, Bangunaan Canselori ,Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak Darul Ridzuan 

Tel : 05-4506000 | Faks : 05-4582776 

(Unit Kemasukan) Tel: 05-4506929/6930/6932 | Emel : ccd@upsi.edu.my | Webmaster : azrie@ict.upsi.edu.my (05-4506961/6661)

Kemaskini terakhir 01/12/2016 © Hakcipta 2016 Universiti Pendidikan Sultan Idris

Paparan terbaik menggunakan Mozilla Firefox Versi 3+ dan Microsoft Internet Explorer Versi 8+ dengan resolusi skrin 1024 x 768 

Jabatan Bendahari,Bangunan Canselori, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak Darul Ridzuan 

Tel : 05-450 6000 | Faks : 05-458 2776 
(Unit Kemasukan) Tel: 05-4506929/6930/6932 | Emel : ccd@upsi.edu.my | Webmaster : azrie@ict.upsi.edu.my (05-4506961/6661)