UPSI/SHK/01/2016

UPSI/SHK/01/2016

Sebut harga adalah dipelawa kepada pembekal-pembekal tempatan yang berdaftar dengan Universiti Pendidikan Sultan Idris dan Kementerian Kewangan Malaysia dibawah Bidang/Sub-Bidang dan Pecahan Sub-Bidang yang ditetapkan dan pendaftarannya masih lagi berkuatkuasa bagi menjalankan kerja-kerja berikut :

Bil

No Rujukan dan Tajuk Tawaran

Kelayakan Penyebutharga

Keputusan

 

1

UPSI/SHK/01/2016

SEBUTHARGA KECIL BAGI  KERJA-KERJA MENCETAK, MENJILID DAN MENGHANTAR BUKU TERBITAN PEJABAT KARANG MENGARANG,  UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS, TANJONG MALIM, PERAK

(LAPORAN PEMBUKAAN)

221601(Baru) 

 Nama Syarikat: Perniagaan Rita

Harga Tawaran : RM17,325.28

Tempoh Penyerahan: 4 Minggu

I

Hanya penyebutharga yang mengemukakan sijil asal Kementerian Kewangan Malaysia di dalam bidang berkenaan bersama satu salinan fotostat dan penama yang tertera di atas sijil sahaja layak memasuki tawaran serta membeli sebutharga di atas.

Dokumen Tawaran Sebut Harga yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri serta ditulis di sudut atas kiri jenis kerja seperti di atas dan dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga ke pejabat :-

PEJABAT BENDAHARI 2

ARAS BAWAH BANGUNAN CANSELORI

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

35900 TANJONG MALIM

PERAK DARUL RIDZUAN

Pada atau sebelum hari sebut harga tersebut ditutup jam 12.00 tengahari. Universiti Pendidikan Sultan Idris tidak terikat menerima tawaran terendah atau sebarang tawaran.

Jumlah paparan: 744

Kemaskini terakhir 06/12/2016 © Hakcipta Universiti Pendidikan Sultan Idris

Paparan Terbaik Mozilla Firefox Versi 3+ dan Microsoft Internet Explorer Versi 8+ dengan skrin resolusi 1024 x 768  

Jabatan Bendahari, Bangunan Canselori ,Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak Darul Ridzuan 

Tel : 05-4506000 | Faks : 05-4582776 

(Unit Kemasukan) Tel: 05-4506929/6930/6932 | Emel : ccd@upsi.edu.my | Webmaster : azrie@ict.upsi.edu.my (05-4506961/6661)