PIAGAM PELANGGAN

 

Kami berjanji dan komited untuk menyediakan perkhidmatan yang cekap, profesional, beretika dan mesra kepada pelanggan kami seperti berikut:-

KERAJAAN

Mentadbir dan menguruskan kewangan dan aset universiti dengan efisien dan melaporkan prestasi kewangan tersebut kepada pihak berkuasa seperti yang termaktub dalam Akta dan peraturan kewangan Kerajaan yang ditetapkan :-

 • Format permohonan bajet (ABM dan ABP) dihantar kepada Kementerian Pendidikan Malaysia sebelum/pada 31 Mac setiap tahun.
 • Penyata Kewangan Tahunan dihantar kepada Kementerian Pendidikan Malaysia sebelum/pada 31 Mac setiap tahun.
 • Penyata Kewangan Tahunan dihantar kepada Jabatan Audit Negara sebelum/pada 30 April setiap tahun.

PELAJAR

Mentadbir dan menguruskan kewangan pelajar :

 • Maklumat kewangan pelajar disediakan dalam tempoh tujuh (7) hari daripada tarikh yang diminta oleh pihak penaja.
 • Bayaran biasiswa/pinjaman/bantuan/zakat pelajar diselesaikan dalam tempoh tujuh (7) hari selepas dokumen yang lengkap diterima.
 • Aduan rasmi pelajar diambil tindakan dan diberi maklumbalas dalam tempoh satu (1) hari daripada tarikh aduan diterima.
 • Sebarang kemusykilan yang dikemukakan pelajar akan diperjelaskan dalam tempoh lima (5) minit.

PEMBEKAL

Mentadbir dan menguruskan kewangan Pembekal :

 • Pengesahan pendaftaran pembekal di dalam Sistem MyFIS didaftarkan dalam tempoh tiga (3) hari daripada dokumen yang lengkap diterima.
 • Penyediaan dokumen kontrak diselesaikan dalam tempoh dua (2) bulan selepas tawaran disetuju terima.
 • Permohonan tuntutan bayaran pembekal diselesaikan dalam tempoh 14 hari daripada tarikh bil dan dokumen bayaran yang lengkap diterima.
 • Aduan rasmi pembekal diambil tindakan dan diberi maklumbalas dalam tempoh satu (1) hari daripada tarikh aduan diterima.
 • Sebarang kemusykilan yang dikemukakan pembekal akan diperjelaskan dalam tempoh lima (5) minit.

STAF DAN PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTj)

Mentadbir dan menguruskan kewangan Staf/PTj :-

 • Bajet yang telah diluluskan oleh Jawatankuasa Bajet UPSI diagih kepada PTj sebelum/pada 31 Disember setiap tahun.
 • Pesanan Belian disediakan dalam tempoh lima (5) hari selepas dokumen lengkap diterima.
 • Sebut harga 'B' diselesaikan dalam tempoh 20 hari bekerja daripada tarikh permohonan lengkap diterima sehingga pesanan belian dikeluarkan.
 • Sebut harga Rasmi diselesaikan dalam tempoh 80 hari bekerja daripada permohonan lengkap diterima sehingga pengeluaran surat setuju terima.
 • Tender diselesaikan dalam tempoh 90 hari bekerja daripada permohonan lengkap diterima sehingga pengeluaran surat setuju terima.
 • Bayaran gaji kakitangan tetap dibayar mengikut tarikh yang ditetapkan oleh Jabatan Akauntan Negara (JAN).
 • Bayaran upah sambilan dibayar selewat-lewatnya pada 10hb setiap bulan berikutnya.
 • Bayaran upah pembantu penyelidik dibayar dalam tempoh tujuh (7) hari daripada tarikh dokumen yang lengkap diterima.
 • Permohonan bayaran pendahuluan diri/pinjaman diselesaikan dalam tempoh tujuh (7) hari daripada tarikh bil dan dokumen bayaran yang lengkap diterima.
 • Permohonan tuntutan bayaran kakitangan diselesaikan dalam tempoh 14 hari daripada tarikh bil dan dokumen bayaran yang lengkap diterima.
 • Bayaran berkaitan cuti belajar kakitangan dibuat selewat-lewatnya pada 25hb pada setiap suku tahun iaitu pada bulan Mac, Jun, September dan Disember.
 • Borang EC dan Penyata Pendapatan Terperinci Kakitangan disediakan selewat-lewatnya 31hb Januari setiap tahun berikutnya.
 • Permohonan tiket kapal terbang diselesaikan selewat-lewatnya tiga (3) hari sebelum tarikh penerbangan.
 • Bil hutang disediakan dalam tempoh lima (5) hari dari tarikh data/permohonan yang lengkap diterima.
 • Pinjaman kenderaan/komputer Universiti diselesaikan dalam tempoh 17 hari bekerja daripada permohonan lengkap diterima.
 • Pendaftaran Akaun Amanah diselesaikan dalam tempoh tujuh (7) hari daripada tarikh dokumen yang lengkap diterima.
 • Penutupan Akaun Amanah/Penyelidikan diselesaikan dalam tempoh lima (5) hari setelah dokumen/permohonan/arahan yang lengkap diterima.
 • Pengesahan Nota Terima Bekalan (GRN) dan cetakan pelekat barcodeaset/inventori diselesaikan dalam tempoh dua (2) hari bekerja selepas permohonan yang lengkap diterima.
 • Pelupusan dan hapuskira bagi aset/inventori/stok diselesaikan dalam tempoh dua (2) bulan daripada tarikh kelulusan Naib Canselor.
 • Aduan rasmi staf diambil tindakan dan diberi maklumbalas dalam tempoh satu (1) hari daripada tarikh aduan diterima.
 • Sebarang kemusykilan yang dikemukakan staf akan diperjelaskan dalam tempoh lima (5) minit.

Kemaskini terakhir 06/12/2016 © Hakcipta Universiti Pendidikan Sultan Idris

Paparan Terbaik Mozilla Firefox Versi 3+ dan Microsoft Internet Explorer Versi 8+ dengan skrin resolusi 1024 x 768  

Jabatan Bendahari, Bangunan Canselori ,Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak Darul Ridzuan 

Tel : 05-4506000 | Faks : 05-4582776 

(Unit Kemasukan) Tel: 05-4506929/6930/6932 | Emel : ccd@upsi.edu.my | Webmaster : azrie@ict.upsi.edu.my (05-4506961/6661)