Bil No Rujukan dan Tajuk Tawaran Kelayakan Petender

Keputusan

1

UPSI/PEMB/AD/735/32/2017           @

UPSI/SH/49/2017

SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN RUANG PERNIAGAAN UNTUK PUSAT PEMBANGUNAN KEUSAHAWANAN (PPK) DI ANTARA BLOK 9 DAN 10, KAMPUS SULTAN AZLAN SHAH (KSAS),   UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS, TANJONG MALIM, PERAK

(LAPORAN PEMBUKAAN)

BERDAFTAR DENGAN UPSI

DAN

CIDB

GRED G1

KATEGORI CE PENGKHUSUSAN 

CE21

DAERAH PADANG BATANG

 SAHAJA

Nama Syarikat:

Sahdak Hussian bin Aziz Mohamad 

Harga Tawaran:

RM97,790.30

Tempoh Kontrak:

8 Minggu

Dokumen Sebut Harga boleh didapati di Bahagian Pentadbiran, Jabatan Pengurusan Pembangunan Dan Harta Benda (JPPHB). Dokumen Sebut Harga dijual pada waktu pejabat seperti berikut :-

Isnin-Khamis   : 9.00 Pagi- 3.00 Petang

Jumaat          : 8.30 Pagi- 12.00 Tengah Hari

Bayaran boleh dibuat secara Tunai atau Wang Pos / Wang Kiriman / Bank Draf atas nama Bendahari, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Setiap pembelian, tidak akan  dikembalikan.

Hanya Penyebutharga yang mengemukakan sijil Asal bersama satu salinan fotostat sahaja layak memasuki tawaran sebut harga di atas. Dokumen Tawaran Sebut Harga yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri dan dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga di :-

PEJABAT BENDAHARI 2

ARAS BAWAH BANGUNAN CANSELORI

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

35900 TANJONG MALIM

PERAK DARUL RIDZUAN

Jumlah paparan: 638

Kemaskini terakhir 06/12/2016 © Hakcipta Universiti Pendidikan Sultan Idris

Paparan Terbaik Mozilla Firefox Versi 3+ dan Microsoft Internet Explorer Versi 8+ dengan skrin resolusi 1024 x 768  

Jabatan Bendahari, Bangunan Canselori ,Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak Darul Ridzuan 

Tel : 05-4506000 | Faks : 05-4582776 

(Unit Kemasukan) Tel: 05-4506929/6930/6932 | Emel : ccd@upsi.edu.my | Webmaster : azrie@ict.upsi.edu.my (05-4506961/6661)