PAYMENT

Sayed Muhd Arif bin Sayed Yahya

Timbalan Bendahari W48
Unit Pembayaran Kakitangan & Pembekal
Phone: 05-450 6301

Noriah binti Serbaini

Penolong Akauntan Kanan W32
Unit Pembayaran Kakitangan & Pembekal
Phone: 05-450 6936

Mohd Azrol bin Mat Rejab

Penolong Akauntan W29
Unit Pembayaran Kakitangan & Pembekal
Phone: 05-450 6582

Siti Norhuda binti Md Ali

Penolong Akauntan W29
Unit Pembayaran Kakitangan & Pembekal
Phone: 05-4506582

Mohd Shahrizan bin Zakaria

Pembantu Akauntan Kanan W22
Unit Pembayaran Kakitangan & Pembekal
Phone: 05-450 6304

Kamisah bte Jamaluddin

Pembantu Tadbir (Kewangan) Kanan W22
Unit Pembayaran Kakitangan & Pembekal
Phone: 05-450 6940

Mahpuzah binti Ahmad

Pembantu Akauntan Kanan W22
Unit Pembayaran Kakitangan & Pembekal
Phone: 05-450 6304

Umi Saadah binti Mohammed Shahbodin

Pembantu Akauntan Kanan W22 (KUP)
Unit Perolehan & Pengurusan Kontrak
Phone: 05-450 6304

Maizuin Binti Azmir

Pembantu Akauntan W19
Unit Pembayaran Kakitangan & Pembekal
Phone: 05-450 6304

Mohammad Hazim Bin Bakhtiar

Pembantu Akauntan W19
Unit Pembayaran Kakitangan & Pembekal
Phone: 05-450 6306

Nor Kamaliah Binti Muhammad Nor

Skim Perkhidmatan Khas Universiti 19
Unit Pembayaran Kakitangan & Pembekal
Phone: 05-450 6304

FUNGSI UTAMA UNIT PEMBAYARAN

  1. Mengurus dan memantau sumber kewangan dan aktiviti kewangan melalui Pengurusan Bayaran.

1. Pengurusan Kewangan Staf

  • Pendahuluan Perjalanan
  • Pendahuluan pelbagai
  • Tuntutan Perjalanan Bertugas Rasmi / Berkursus Jangka Pendek Di Dalam Negeri
  • Tuntutan Perjalanan Bertugas Rasmi / Berkursus Jangka Pendek Di Luar Negara
  • Tuntutan Pelbagai

2. Pengurusan Kewangan Pembekal

  • Pembayaran Kepada Pembekal-pembekal
  • Pembayaran Utiliti dan Pelbagai
  1. Mengurus dan memantau sumber kewangan dan aktiviti kewangan melalui Pengurusan Bayaran:-

1.1      Proses Bayaran Pendahuluan/pinjaman

1.2      Proses Bayaran Tuntutan Staf /Pembekal/Pelajar

Peringatan: Kerjasama dipohon dari pihak Y. Bhg Dato’/Datuk/Profesor/Tuan/Puan agar tidak mengubah format borang di bawah memandangkan ia telah didaftarkan di bawah MS ISO 9001:2015(UPSI(ISO)/BEN/P06 – Prosedur Pembayaran)

Borang Unit Pembayaran

BILNAMA BORANGPDFWORDEXCEL
1Permohonan Tuntutan Perjalanan Di Dalam Negeri
2Permohonan Menjalankan Tugas Rasmi Luar Stesen
3Permohonan Kebenaran Menggunakan Kenderaan Sendiri
4Permohonan Tuntutan Perjalanan Ke Luar Negara
5Permohonan Pendahuluan
6Pelarasan Pendahuluan Pelbagai
7Tuntutan Pensyarah/Tutor/Jurutunjuk Sambilan
8Bayaran Saguhati Pensyarah/Penceramah Dan Fasilitator Sambilan/ Penceramah Luar
9Pengesahan Tuntutan Penyediaan Jamuan Mesyuarat/Upacara Rasmi Universiti
10Bayaran Saguhati Pemeriksa Luar/Profesor Pelawat/Penasihat Luar/Pakar Rujuk
11Senarai Semak Dokumen Bayaran Pembekal
12Senarai Semak Dokumen Bayaran Staf
13Senarai Semak Pendahuluan Diri
14Senarai Semak Dokumen Bayaran Pelajar
15Senarai Semak Dokumen Panjar Wang Runcit (PWR)
16Senarai Semak Dokumen Pelarasan Pendahuluan Diri Pelbagai
17Borang Tuntutan Pembelian/Penggunaan Alat Komunikasi Mudah Alih (AKMA)
18Permohonan Perbelanjaan Tanpa Resit
19Permohonan Tuntutan Wang Yang Didahulukan
20Permohonan Pindahan Wang (FOTT)
21Akuan Terimaan Tunai
22Borang Rumusan Hasil Daripada Program Dan Aktiviti Di Dalam Dan Di Luar Upsi
23Borang Pengesahan Tuntutan Penyediaan Jamuan Mesyuarat Atau Upacara Rasmi Universiti Di Scholar’s Suite
24Borang Kebenaran Untuk Mengadakan Program Yang Melangkau Had Sempadan Negeri Yang Dibenarkan ( Pulau Pinang Pahang Dan Melaka)
25Borang Kebenaran Naib Canselor Untuk Mengadakan Persidangan, Seminar, Pameran, Mesyuarat, Kursus, Bengkel Dan Aktiviti Di Luar Upsi (Hotel, Resort, Training Centre Dan Lain – Lain)