Unit Governan, Kumpulan Wang & Pinjaman

KAKITANGAN UNIT GOVERNAN, KUMPULAN WANG & PINJAMAN

FUNGSI UNIT GOVERNAN, KUMPULAN WANG & PINJAMAN

 1. Menguruskan dasar dan polisi kewangan Universiti serta mengemaskini peraturan-peraturan kewangan sedia ada
 2. Mengurus dan memantau sumber kewangan dan aktiviti kewangan melalui Pengurusan Kumpulan Wang.
 3. Mengurus dan memantau sumber kewangan dan aktiviti kewangan melalui Pengurusan Pinjaman

AKTIVITI UNIT GOVERNAN, KUMPULAN WANG & PINJAMAN

 1. Menguruskan dasar dan polisi kewangan Universiti serta mengemaskini peraturan-peraturan kewangan sedia ada :-
   1. Proses memantau, mengkaji dan mengusahakan kelulusan dasar dan polisi kewangan.
   2. Mengemaskini dasar dan polisi kewangan melalui Peraturan Kewangan dan Perakaunan Universiti, Pekeliling Bendahari, garis panduan, hebahan memo Bendahari dan lain-lain dari masa ke semasa.
   3. Sekretariat Mesyuarat Jawatankuasa Tetap Kewangan dan mesyuarat-mesyuarat pengurusan tertinggi Universiti.
 2. Mengurus dan memantau sumber kewangan dan aktiviti kewangan melalui Pengurusan Kumpulan Wang:-
   1. Proses Pendaftaran Kump. Wang Amanah/Penyelidikan
   2. Proses Penyelenggaraan Kum. Wang Amanah/Penyelidikan
   3. Proses Penutupan Kump. Wang Amanah/Penyelidikan
 3. Mengurus dan memantau sumber kewangan dan aktiviti kewangan melalui Pengurusan Pinjaman :-
   1. Proses Pengurusan Permohonan Pinjaman Kenderaan /Komputer Universiti.
   2. Proses Pengurusan Pelunasan/Penamatan Pinjaman Kenderaan/Komputer
 •  
 •  
  •