Unit Kewangan Pelajar

KAKITANGAN UNIT KEWANGAN PELAJAR

FUNGSI UNIT KEWANGAN PELAJAR

 1. Mengurus dan memantau sumber kewangan dan aktiviti kewangan dan akaun melalui Pengurusan Kewangan Pelajar:-
   1. Melaksanakan proses terimaan kewangan pelajar.
   2. Melaksanakan proses bayaran pelajar dan penaja.
   3. Menguruskan caruman insurans pelajar.

AKTIVITI UNIT KEWANGAN PELAJAR

 1. Mengurus dan memantau sumber kewangan dan aktiviti kewangan melalui Pengurusan Kewangan Pelajar:-
   1. Melaksanakan proses terimaan kewangan pelajar.
    1. Pengurusan Bil Hutang Pelajar dan Penaj
    2. Menyediakan Surat Pengesahan Yuran dan Tajaan
    3. Pengurusan Terimaan PTPTN
    4. Pengurusan Terimaan Biasiswa/ Pinjaman Pendidikan
    5. Pengurusan Pemantauan dan Kawalan Penghutang
    6. Pengurusan Jernal Pelarasan Akaun Kewangan Pelajar
    7. Proses Penutupan Akaun
    8. Laporan
 2. Melaksanakan proses bayaran pelajar, penaja dan pelbagai.
   1. Pengurusan Bayaran Biasiswa / Pinjaman Pelajar
   2. Pengurusan Bayaran Derma dan Pinjaman Tabung Kebajikan
   3. Pengurusan Bayaran Lebihan Yuran
   4. Pengurusan Bayaran Pelbagai
 3. Menguruskan caruman insurans pelajar.
   1. Pengurusan Proses Perlantikan Ejen Insurans
   2. Pengurusan caruman insurans pelajar