Author Archive: Mohd Sha'aranie Abd Ghani

UPSI/T/01/2023

TENDER BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH   (DI MANA BERKENAAN) BAGI MENAIKTARAF DAN MENAMBAH BAIK PERKHIDMATAN WIFI DI KOLEJ – KOLEJ KEDIAMAN, KAMPUS SULTAN AZLAH SHAH (KSAS), UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS, TANJONG MALIM, PERAK

UPSI/T/22/2023

TENDER BAGI MEMBEKAL, MEMASANG , MENGUJITERIMA DAN MENTAULIAH (DI MANA BERKENAAN) PERALATAN ICT DAN PERISIAN DI MAKMAL KOMPUTER, FAKULTI KOMPUTERAN DAN META-TEKNOLOGI, KAMPUS SULTAN ABDUL JALIL SHAH, UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS, TANJONG MALIM, PERAK

UPSI/T/21/2023

TENDER BAGI PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI (DI MANA BERKENAAN) PERKAKASAN SERVER, STORAGE, KOMPUTER DAN NOTEBOOK UNTUK NATIONAL CHILD DEVELOPMENT RESEARCH CENTER (NCDRC) , UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS, TANJONG MALIM, PERAK DARUL RIDZUAN

UPSI/T/15/2023(R)

TENDER BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITERIMA DAN MENTAULIAH (DI MANA BERKENAAN) PERALATAN ELEKTRONIK DAN SISTEM SOKONGAN DI WELLNESS CENTRE UNTUK KEGUNAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN, JABATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING, FAKULTI PEMBANGUNAN MANUSIA, KAMPUS SULTAN AZLAN SHAH, UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS, PERAK…
Read more