Unit Pentadbiran, Kewangan & Kualiti

Kakitangan Unit Pentadbiran, Kewangan & Kualiti

Fungsi Unit Pentadbiran, Kewangan & Kualiti

 1. Menguruskan perolehan Jabatan (di bawah RM20,000.00).
 2. Menguruskan aset/inventori/stor Jabatan.
 3. Menguruskan terimaan/keluaran dokumen/surat/memo.
 4. Menguruskan panjar wang runcit Jabatan.
 5. Menguruskan hal pentadbiran kakitangan:-
   1. Rekod cuti, kehadiran dan kursus.
 6. Menguruskan Sistem Kewangan (UIMS-FIS) dan laman web Jabatan Bendahari.
 7. Menguruskan Sistem Kualiti :- MPK, Fail Meja, KPI, ISO dll.
 8. Menguruskan aduan pelanggan.

Aktiviti Unit Pentadbiran, Kewangan & Kualiti

 1. Mengurus dan memantau sumber melalui Pengurusan Pentadbiran dan Pengurusan Sistem Jabatan Bendahari:-
   1. Proses Pengurusan Perkhidmatan Jabatan Bendahari
   2. Proses Pengurusan Dokumen Dan Rekod
   3. Proses Pengurusaan Aduan
   4. Proses Pengurusan Latihan Kakitangan
   5. Proses Pengurusan Cuti
   6. Proses Pengurusan dan PenyelenggaraanAset/Inventori
   7. Proses Perolehan Di Bawah RM20,000.00
   8. Proses Tuntutan Bayaran Panjar Wang Runcit
   9. Proses Rekupan Panjar Wang Runcit
   10. Proses Pengurusan Stok/Bekalan Jabatan Bendahari
   11. Proses Pengurusan Keselamatan Pejabat
   12. Proses Pengurusan Sistem Kualiti Jabatan Bendahari