Pekeliling Bendahari Bil. 2/2023 – Perubahan Had Nilai Perolehan Secara Sebut Harga, Had Nilai Perolehan Kerja Secara “Requisition”, Arahan Perubahan Kerja Bagi Kontrak Yang Dibuat Melalui Lembaga Perolehan, Pelaksanaan Dan Pengeluaran Inden Kerja

PEKELILING-BENDAHARI-BIL.22023