UPSI/SH/01/2024

SEBUT HARGA BAGI KONTRAK PERKHIDMATAN PENGENDALIAN DAN PENYELENGGARAAN SISTEM GAS CECAIR PETROLEUM (LPG) DAN LOW NITROGEN GAS (LNG) SERTA AKSESORI BERKAITAN SECARA KOMPREHENSIF DI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS, TANJONG MALIM, PERAK

SH-01-IKLAN-SEBUTHARGA-LPG-LNG