UPSI/SH/13/2023(R)

SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI PERALATAN ICT DAN PERISIAN PENGURUSAN KOMPUTER UNTUK MAKMAL INSTITUT PENGAJIAN SISWAZAH (IPS), UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS, TANJONG MALIM, PERAK

SH13-R-IKLAN-IPS-PERALATAN-ICT