UPSI/SH/78/2023

SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJITERIMA (DI MANA BERKENAAN) PEROLEHAN KOMPUTER DI MAKMAL KOMPUTER FAKULTI KOMPUTERAAN DAN META-TEKNOLOGI, KAMPUS SULTAN ABDUL JALIL SHAH, UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

IKLAN-SH782023