Sebut Harga 2020

UPSI/SH/78/2020

SEBUTHARGA BAGI MEMBEKAL DAN MENGHANTAR CENDERAMATA KORPORAT UNTUK KEGUNAAN UNIT FOTOGRAFI BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT, UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS, TANJONG MALIM, PERAK KEPUTUSAN Nama Pembekal :Ambang Kemas Sdn Bhd Nilai Tawaran :RM34,850.00 Tempoh Penyiapan :4 Minggu

UPSI/SH/82/2020

SEBUTHARGA BAGI KERJA –KERJA MEREKABENTUK, MEMBINA, MEMASANG DAN MENGHANTAR KIOSK PASANG SIAP UNTUK DITEMPATKAN DI KAFETERIA KOLEH HARUN AMINURRASHID (KHAR) & KOLEJ UNGKU OMAR (KUO) KAMPUS SULTAN AZLAN SHSH, UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS, TANJONG MALIM, PERAK KEPUTUSAN Nama Pembekal :ZS…
Read more

UPSI/SH/87/2020

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH (DI MANA BERKENAAN) INTERACTIVE DIGITAL TOUCH PANEL, PEMBANGUNAN RUANG TABLET, PENYELESAIAN PLATFORM E-BUKU DAN MODENISASI DALAMAN UNTUK PERPUSTAKAAN KOMPLEKS AKADEMIK (PKA), KAMPUS SULTAN AZLAN SHAH (KSAS), UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (UPSI), TANJONG…
Read more

UPSI/SH/84/2020

SEBUTHARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI (DI MANA BERKENAAN) PERALATAN STUDIO TV UNTUK FAKULTI BAHASA DAN KOMUNIKASI, UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS KEPUTUSAN Nama Pembekal :KLG System Sdn Bhd Nilai Tawaran :RM131,363.00 Tempoh Penyiapan :6 Minggu

UPSI/SH/86/2020

SEBUTHARGA BAGI MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENGUJI (DI MANA BERKENAAN) PERALATAN STESEN KERJA SUNTINGAN VIDEO DAN FOTOGRAFI (IMAC) KE BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT, UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS, TANJONG MALIM, PERAK KEPUTUSAN Nama Pembekal :Tegas Technology Sdn Bhd Harga Tawaran :RM36,899.00 Tempoh Penyiapan :4…
Read more

UPSI/SH/122/2020

SEBUTHARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH (DI MANA BERKENAAN) PERKAKASAN RANGKAIAN CAPAIAN (ACCESS SWITCH) KAMPUS SULTAN AZLAN SHAH UNTUK UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS, TANJONG MALIM, PERAK KEPUTUSAN Nama Pembekal :Itania (M) Sdn Bhd Nilai Tawaran :RM455,980.00 Tempoh Penyiapan…
Read more