Unit-Unit Jabatan Bendahari

Kami Sedia Berkhidmat

Unit -Unit jabatan bendahari
Mengurus dan memantau sumber melalui Pengurusan Pentadbiran dan Pengurusan Sistem Jabatan Bendahari

pengurusan pentadbiran, kewangan & kualiti jabatan bendahari

Mengurus Dan Memantau Semua Perkara Mengenai Urusan Berkenaan Pembayaran Universiti

pengurusan bayaran

Merancang dan memantau sumber kewangan dan aktiviti kewangan melalui Pengurusan Bajet

pengurusan akaun & bajet

Mengendalikan dan merancang pengurusan penjanaan Universiti

Pengurusan Penjanaan, risiko & sistem

Mengurus dan memantau sumber kewangan dan aktiviti kewangan melalui Pengurusan Kumpulan Wang

Pengurusan governan, kumpulan wang & pinjaman

Mengurus dan mengakaunkan hasil yuran pelajar

pengurusan kewangan pelajar

Menguruskan semua perolehan Universiti berkaitan sebut harga kecil, sebut harga rasmi, tender dan rundingan terus

pengurusan perolehan & kontrak

Mengurus dan memantau sumber kewangan dan aktiviti kewangan melalui Pengurusan Gaji bagi

pengurusan gaji, cuti belajar & tiket

Mengurus dan memantau sumber kewangan dan aktiviti kewangan melalui Pengurusan Aset/Inventori dan Stor

pengurusan aset, stor & pembangunan