Unit Perolehan & Pengurusan Kontrak

KAKITANGAN UNIT PEROLEHAN & PENGURUSAN KONTRAK

FUNGSI UNIT PEROLEHAN & PENGURUSAN KONTRAK

 1. Menguruskan semua perolehan Universiti berkaitan sebut harga kecil, sebut harga rasmi, tender dan rundingan terus.
 2. Memantau proses perolehan yang dilaksanakan oleh Universiti dan Pusat Tanggungjawab (PTj) agar mematuhi peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan.
 3. Memastikan laporan spesifikasi dan teknikal telah disemak dan diluluskan oleh Jawatankuasa Teknikal yang dilantik oleh PTj.
 4. Memastikan perolehan secara terus perlu memperolehi kelulusan daripada Perbendaharaan terlebih dahulu.
 5. Menguruskan pendaftaran pembekal dan kontraktor.
 6. Memantau dan memastikan penggunaan kontrak pusat bagi perolehan barangan yang disenaraikan dalam kontrak pusat / Perbendaharaan / Universiti.

AKTIVITI UNIT PEROLEHAN & PENGURUSAN KONTRAK

 1. Menguruskan pendaftaran pembekal di dalam system UIMS-FIS perlu didaftarkan dalam tempoh 3 hari daripada tarikh dokumen lengkap diterima.
 2. Menyediakan pesanan belian/inden kerja tanpa had amaun dalam masa 5 hari bekerja dari tempoh permohonan dan dokumen lengkap diterima.
 3. Memproses rundingan terus dalam masa 32 hari bekerja:
   1. Penghantaran permohonan ke Kementerian Kewangan (MOF) bagi rundingan terus dalam tempoh 14 hari daripada tarikh dokumen lengkap diterima.
   2. Proses perlantikan Jawatankuasa Rundingan Harga dibuat dalam tempoh 14 hari daripada tarikh kelulusan MOF diperolehi.
   3. Proses penyediaan surat setuju terima dalam tempoh 3 hari selepas kelulusan.
 4. Memproses sebut harga dalam masa 80 hari bekerja daripada tarikh dokumen lengkap diterima sehingga Surat Setuju Terima dikeluarkan.
 5. Memproses tender dalam masa 90 hari daripada tarikh dokumen lengkap diterima sehingga Surat Setuju Terima dikeluarkan.
 6. Memproses dokumen kontrak dalam masa 2 bulan selepas tawaran disetuju terima.
 7. Memproses Laporan Analisa Penilaian Pembekal bagi perolehan melebihi RM20,000.00 dibuat dua kali setahun.
 8. Memproses Laporan Analisa Penilaian Kerja-Kerja Outsourcing dibuat dua kali setahun.