Borang Jabatan Bendahari

BilBorangMuat Turun
1Borang Permohonan Pengeluaran Dokumen Baucer/Jernel.ImageImage
2Borang Permohonan Mengambil dan Menyerahkan Kunci Pintu Utama Jabatan Bendahari.ImageImage
3Borang Kuasa Menyerahkan Kunci Pintu Utama Jabatan BendahariImageImage
4Borang Maklumbalas Pelanggan Melalui TelefonImageImage
5Borang Maklumbalas Pelanggan.Image
6Borang Akuan Kerahsiaan RasmiImage
7Borang Penilaian Pembekal Bagi Perolehan di PTj.ImageImage
8Borang Penilaian Pembekal Bagi Perolehan Melebihi RM 20,000.00 (Bagi kegunaan sebut harga kecil/sebut harga rasmi/tender)ImageImage
9Borang Penyelenggaraan Perkakasan Komputer.ImageImage
10Borang Permohonan Membatal Pendaftaran Bil/Invois PTjImageImage
11Borang Penilaian Kursus/LatihanImageImage
12Borang Permohonan Kemaskini Rekod CutiImage

BilBorangMuat Turun
1Permohonan Tuntutan Perjalanan Di Dalam NegeriImageImage
2Permohonan Menjalankan Tugas Rasmi Luar StesenImageImage
3Permohonan Kebenaran Menggunakan Kenderaan SendiriImageImage
4Permohonan Tuntutan Perjalanan Ke Luar NegaraImageImage
5Permohonan PendahuluanImageImage
6Pelarasan Pendahuluan PelbagaiImageImage
7Tuntutan Pensyarah/Tutor/Jurutunjuk SambilanImageImage
8Bayaran Saguhati Pensyarah/Penceramah Dan Fasilitator Sambilan/ Penceramah LuarImageImage
9Pengesahan Tuntutan Penyediaan Jamuan Mesyuarat/Upacara Rasmi UniversitiImageImage
10Bayaran Saguhati Pemeriksa Luar/Profesor Pelawat/Penasihat Luar/Pakar RujukImageImage
11Senarai Semak Dokumen Bayaran PembekalImageImage
12Senarai Semak Dokumen Bayaran StafImageImage
13Senarai Semak Pendahuluan DiriImageImage
14Senarai Semak Dokumen Bayaran PelajarImageImage
15Senarai Semak Dokumen Panjar Wang Runcit (PWR)ImageImage
16Senarai Semak Dokumen Pelarasan Pendahuluan Diri PelbagaiImageImage
17Borang Tuntutan Pembelian/Penggunaan Alat Komunikasi Mudah Alih (AKMA)ImageImage
18Permohonan Perbelanjaan Tanpa ResitImageImage
19Permohonan Tuntutan Wang Yang DidahulukanImageImage
20Permohonan Pindahan Telegraf (TT)ImageImage
21Akuan Terimaan TunaiImageImage
22Borang Pengesahan Tuntutan Penyediaan Jamuan Mesyuarat Atau Upacara Rasmi Universiti Di Scholar’s SuiteImageImage
23Borang Rumusan Hasil Daripada Program Dan Aktiviti Di Dalam Dan Di Luar UPSIImageImage
24Borang Kebenaran Naib Canselor Untuk Mengadakan Persidangan, Seminar, Pameran, Mesyuarat, Kursus, Bengkel Dan Aktiviti Di Luar UPSI (Hotel, Resort, Training Centre Dan Lain – Lain)ImageImage
25Borang Kebenaran Untuk Mengadakan Program Yang Melangkau Had Sempadan Negeri Yang Dibenarkan ( Pulau Pinang Pahang Dan Melaka)ImageImage
26Permohonan Kelulusan Khas Pengecualian Arahan Perbendaharaan (AP) 100 (a)ImageImage
Bil Borang Muat Turun
1 Pelarasan Kos Penyewaan Fakuli/PTj ImageImage
2 Borang Permohonan Bil Hutang ImageImage
3 Borang Permohonan Mendapatkan Laluan Kepada Sistem Kewangan UPSI Image
Bil Borang Muat Turun
1 Borang Permohonan Buku Resit Tunai ImageImage
2 Borang Penurunan Kuasa Bagi Menunaikan Cek Panjar Wang Runcit ImageImage
3 Borang Permohonan Untuk Pindahan/Tambahan Anggaran Pengurusan ImageImage
4 Borang Permohonan Mewujudkan/Tambahan Panjar Wang Runcit ImageImage

BilBorangMuat Turun
1Borang Permohonan Membuka Akaun Amanah SubsidiariImageImage
2Borang Permohonan Pindaan Jawatankuasa Pemegang Amanah SubsidiariImageImage
3Surat Arahan Akaun Amanah Induk UniversitiImageImage
4Senarai Semak Dokumen Pinjaman KomputerImageImage
5Pelarasan Kos Penyewaan Fakuli/PTjImageImage
6Borang Permohonan Pindaan Objektif Akaun Amanah SubsidiariImageImage
7Borang Pemohon Penandatangan Tunggal Akaun Amanah SubsidiariImageImage
8Perakuan Ke Atas Persetujuan Pembayaran Atau Perolehan Yang Dibuat Bagi Maksud Sebagaimana Di Surat Arahan Amanah (SAA) Oleh Pemegang AmanahImageImage
9Borang Permohonan Kelulusan Kutipan Sumbangan Berinsentif Pengecualian Cukai Dibawah Sub Seksyen 44 (6) ACP 1967ImageImage
10Borang Daftar Terimaan Sumbangan / Hadiah / Derma Di Bawah Sub Seksyen 44 (6) ACP 1967ImageImage
11Borang Permohonan Pengecualian Cukai Aktiviti Penyelidikan Dan Pembangunan Yang LayakImageImage

BilBorangMuat Turun
1Borang Tuntutan Balik Yuran PelajarImageImage
2Borang Pembayaran Yuran Mengulang Kursus Mengikut Jam KreditImageImage
3Borang Surat Pengesahan Yuran / TajaanImageImage

Untuk Kegunaan PTj

BilBorangMuat Turun
1Borang Permohonan PerolehanImageImage
2Borang Penilaian Pembekal Bagi Perolehan PTj Kurang Daripada RM20,000.00ImageImage
3Borang Penilaian Pembekal Bagi Perolehan Melebihi RM20,000.00ImageImage
4Borang Permohonan Perolehan Pengkalan Data, Jurnal dan Maklumat Secara Atas Talian (SPP Bil. 4/2009)ImageImage
5Borang Permohonan Sewaan Mesin FotostatImageImage
6Lampiran A Integrity Pact (Surat Akuan Oleh Penjawat Awam Yang Terlibat Dalam Perolehan)-Perlu diisi sekali dalam tempoh lantikanImageImage
7Lampiran B Integrity Pact (Surat Akuan Pelantikan Ahli Jawatankuasa Teknikal)-Perlu diisi dan dilampirkan bersama Borang Permohonan PerolehanImageImage
8Lampiran C Integrity Pact (Surat Akuan Selesai Tugas Ahli Jawatankuasa Teknikal)-Perlu diisi dan dilampirkan bersama Laporan Penilaian TeknikalImageImage
9Borang Kajian Pasaran dalam Perolehan Bekalan & Perkhidmatan di semua Pusat TanggungjawabImageImage
10Borang Perancangan PerolehanImageImage
11Borang Denda Lewat Membekalkan Barang/PerkhidmatanImageImage

Untuk Kegunaan Jabatan Bendahari

BilBorangMuat Turun
1Borang Permohonan PerolehanImageImage

BilBorangMuat Turun
1Borang Tuntutan Kerja Lebih MasaImageImage
2Borang Tempahan Tiket Kapal TerbangImageImage
3Borang Pembayaran Zakat/PCB Melalui Potongan GajiImageImage
4Borang Permohonan Pertukaran Akaun BankImageImage
5Borang Permohonan Potongan Gaji KakitanganImageImage
6Borang Permohonan Pengeluaran Arahan KerjaImageImage
7Senarai Semak Tempahan Tiket Kapal TerbangImageImage
8Borang Kebenaran Untuk Membuat Potongan Gaji Tabung Haji (LUTH)Image
9Borang Kebenaran/Penamatan Potongan Gaji Bulanan SSPN-iImage

Untuk Kegunaan PTj

BilBorangMuat Turun
1Borang Permohonan Pelupusan Aset/Inventori/Stok (Manual)ImageImage
2Laporan Tanpa Lembaga Pemeriksa (Permohonan Less)ImageImage
3Sijil Pelupusan Aset Alih KEW. PA 19ImageImage
4Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset Alih KEW. PA 18ImageImage
5Borang Perakuan Pelupusan (Pep) KEW. PA 16ImageImage
6“Borang Permohonan Pelekat Kod Bar Bagi Aset/InventoriImageImage
7Senarai Aset/Inventori Yang Tidak Dapat DikesanImageImage
8Borang Pindahan (Transfer) Aset/Inventori (Manual)ImageImage
9Laporan Terimaan Barang Stor (KEW PS 2)ImageImage
10Kad Kawalan Stok (KEW PS 3)ImageImage
11Kad Petak (KEW PS 4)ImageImage
12Senarai Daftar Kad Kawalan Stok (KEW PS 5)ImageImage
13Borang Daftar Stok Baru (KEW PS 6)ImageImage
14Label Masuk Dulu Keluar Dulu (MDKD) (KEW PS 8)ImageImage
15Senarai Stok Bertarikh Luput (KEW PS 9)ImageImage
16Laporan Pemeriksaan/Verifikasi Stok Tahunan (KEW PS 14) ManualImageImage
17Laporan Tahunan Keseluruhan Pengurusan Stor Tahunan (KEW PS 15)ImageImage
18Laporan Pelupusan Stok Bernilai Rendah (KEW PS 19)ImageImage
19Laporan Pelupusan Stok Bernilai Tinggi (KEW PS 19)ImageImage
20Laporan Hapuskira Kekurangan Stok Bernilai Rendah (KEW PS 21)ImageImage
21Borang Pendaftaran Stor Baru (B-32)ImageImage
22Sijil Tahunan Pemeriksaan Harta Modal Dan Inventori (KEW PA 12)ImageImage
23Senarai Semak Permohonan Pelupusan Aset/Inventori/Stok (B-34)ImageImage
24Borang Pelarasan (Penambahan / Pengurangan) Stok (B-35)ImageImage
25Laporan Pemeriksaan Mengejut Stok (B-37)ImageImage
26Borang Verifikasi/Pemeriksaan Aset & Inventori (B-11)ImageImage
27Borang Permohonan Stok (Manual) – KEW PS 11ImageImage
28Pinjaman PeralatanImageImage
29Sistem Pengurusan Aset/Inventori di PTJImageImage
30Pendaftaran Aset/Inventori Komputer Pasang SiapImageImage
31Laporan Tahunan Pelupusan Stok dan Hapuskira (KEW PS 22)ImageImage
32Laporan Tahunan Pelupusan Stok Tahunan (KEW PS 20)ImageImage
33Penentuan Kumpulan StokImageImage
34Borang Permohonan StokImageImage
35Laporan Kedudukan StokImageImage
36Perakuan Ambil AlihImageImage
37Borang Pemeriksaan Mengejut Aset & InventoriImageImage
38Senarai Semak Verifikasi Aset/InventoriImageImage
39Senarai Semak Verifikasi StokImageImage

Untuk Kegunaan Jabatan Bendahari

BilBorangMuat Turun
1Borang Pindahan (Transfer) Aset/Inventori (Manual)ImageImage
2Pinjaman PeralatanImageImage
3Borang Permohonan Stok (Manual) – KEW PS 11ImageImage
4Laporan Tahunan Verifikasi Stor TahunanImageImage
5Sistem Pengurusan Aset/Inventori di PTJImageImage
6Pendaftaran Aset/Inventori Komputer Pasang SiapImageImage
7Laporan Kedudukan StokImageImage
8Laporan Tahunan Pelupusan Stok Tahunan (KEW PS 20)ImageImage
9Laporan Tahunan Pelupusan Stok dan Hapuskira (KEW PS 22)ImageImage