Hubungi

PEJABAT JABATAN BENDAHARI 1

Pejabat Bendahari 1
(Unit Pembayaran, Unit Akaun dan Bajet, Unit Governan, Kumpulan Wang dan Pinjaman)

Aras Bawah,
Bangunan Canselori
Kampus Sultan Abdul Jalil Shah
Universiti Pendidikan Sultan Idris
35900 Tanjung Malim
Perak Darul Ridzuan
Tel :
05 – 450 6304 (Unit Pembayaran)
05 – 450 6652 (Unit Akaun & Bajet)
05 – 450 6305 (Unit Governan, Kumpulan Wang & Pinjaman)

PEJABAT JABATAN BENDAHARI 2

Pejabat Bendahari 2
(Unit Perolehan & Pengurusan Kontrak)

Aras Bawah (Bersebelahan Mesin ATM)
Bangunan Canselori
Kampus Sultan Abdul Jalil Shah
Universiti Pendidikan Sultan Idris
35900 Tanjung Malim
Perak Darul Ridzuan
Tel : 05 – 450 6309
Faks : 05 – 458 1004

PEJABAT JABATAN BENDAHARI 3

Pejabat Bendahari 3
(Unit Aset, Stor dan Pembangunan & Unit Penjanaan, Risiko dan Sistem)

Aras Bawah (Tangga Belakang)
Bangunan Canselori
Kampus Sultan Abdul Jalil Shah
Universiti Pendidikan Sultan Idris
35900 Tanjung Malim
Perak Darul Ridzuan
Tel :
05 – 450 6624 (Unit Aset, Stor & Pembangunan)
05 – 450 6512 (Unit Penjanaa, Risiko & Sistem)

PEJABAT JABATAN BENDAHARI 4

Pejabat Bendahari 4
(Unit Pentadbiran & Unit Gaji, Cuti Belajar & Ticketing)

Aras 1,
Bangunan Canselori
Kampus Sultan Abdul Jalil Shah
Universiti Pendidikan Sultan Idris
35900 Tanjung Malim
Perak Darul Ridzuan
Tel :
05 – 450 5172 (Unit Pentadbiran)
05 – 450 5546 (Unit Gaji, Cuti Belajar & Ticketing)
Faks : 05 – 459 6211

PEJABAT JABATAN BENDAHARI (KEWANGAN PELAJAR)

Pejabat Bendahari KSAS
(Unit Kewangan Pelajar)

Aras Bawah
Kompleks Akademik
Kampus Sultan Azlan Shah
Universiti Pendidikan Sultan Idris
35900 Tanjung Malim
Perak Darul Ridzuan
Tel : 015 – 4879 7761/7760/7733
Hotline : 013 – 512 2040