Unit Akaun & Bajet

KAKITANGAN Unit Akaun & Bajet

Fungsi Unit Akaun & Bajet

 1. Pengurusan, Perekodan dan Memperakaunkan Kewangan UPSI.
 2. Penyediaan penyata akaun bulanan dan tahunan termasuk menyediakan penyata penyesuaian bank untuk tujuan pengauditan.
 3. Penyediaan laporan khas kepada Ketua Pusat Tanggungjawab, Lembaga Pengarah Universiti, Agensi Kerajaan & Parlimen serta bekerjasama dengan Juruaudit Dalam & Luar.
 4. Menguruskan belanjawan tahunan termasuk penambahan & pemindahan peruntukan.
 5. Menguruskan terimaan bayaran tunai & cek.
 6. Menyediakan cek & pembayaran elektronik untuk staf & pembekal.
 7. Memantau penghutang Universiti.
 8. Menguruskan Panjar Wang Runcit Universiti.

Aktiviti Unit Akaun & Bajet​

 1. Merancang dan memantau sumber kewangan dan aktiviti kewangan melalui Pengurusan Bajet :-
   1. Proses Penyediaan Bajet Mengurus (ABM) dan
   2. Pembangunan (ABP)
   3. Proses Pengagihan Bajet Kepada PTjProses Pemantauan Bajet
   4. Proses Pindahan/Tambahan bajet (virement)
 2. Mengurus dan memantau sumber kewangan dan aktiviti perakaunan melalui Pengurusan Akaun :-
   1. Proses Penyediaan Penyata Kewangan
 3. Mengurus dan memantau sumber kewangan dan aktiviti kewangan dan akaun melalui Pengurusan Hasil :-
   1. Proses Kutipan Hasil
 4. Mengurus dan memantau sumber kewangan dan aktiviti kewangan melalui Pengurusan Tunai :-
   1. Proses Penyediaan Aliran tunai
    Proses Penyediaan Penyata Penyesuaian Bank