Unit Aset, Stor & Pembangunan

KAKITANGAN UNIT ASET, STOR & PEMBANGUNAN

FUNGSI UNIT ASET, STOR & PEMBANGUNAN

 1. Menguruskan proses pendaftaran aset/inventori Universiti.
 2. Menyelia proses verifikasi aset & stor semua Pusat Tanggungjawab di UPSI.
 3. Menguruskan proses pelupusan aset/inventori/bekalan Universiti.
 4. Menguruskan semua laporan-laporan yang diperlukan berkaitan dengan pengurusan aset/inventori di UPSI.
 5. Menyelia pengurusan stor online yang dilaksanakan di semua Pusat Tanggungjawab di UPSI.
 6. Menguruskan semua aspek kewangan & akaun berkaitan projek-projek pembangunan.

AKTIVITI UNIT ASET, STOR & PEMBANGUNAN

 1. Mengurus dan memantau sumber kewangan dan aktiviti kewangan melalui Pengurusan Aset/Inventori dan Stor :-
   1. Proses Pendaftaran Aset/Inventori
   2. Proses Menguruskan Pelupusan / Hapuskira Aset/Inventori/Stok
   3. Proses Memantau Verifikasi Aset/Inventori Dan Stok PTJ.
   4. Proses Penyediaan Laporan Aset/Inventori/Stok.
 2. Mengurus dan memantau aspek kewangan dan akaun berkaitan projek-projek pembangunan:-
   1. Proses Bayaran Tuntutan Pembekal