Unit Penjanaan, Risiko & Sistem

KAKITANGAN UNIT PENJANAAN, RISIKO & SISTEM

FUNGSI UNIT PENJANAAN, RISIKO & SISTEM

 1. Menguruskan penjanaan pendapatan dan penjimatan Universiti
 2. Menguruskan pengurusan risiko kewangan Universiti
 3. Menguruskan Sistem MyFis Neo dan media digital Jabatan Bendahari

AKTIVITI UNIT PENJANAAN, RISIKO & SISTEM

 1. Mengendalikan dan merancang pengurusan penjanaan Universiti
   1. Memastikan Mesyuarat Jawatankuasa Penjanaan Dan Kelestarian Kewangan Universiti diadakan 2 kali setahun
   2. Memastikan urusan berkaitan penjanaan Universiti dilaksanakan mengikut peraturan yang telah ditetapkan.
   3. Menguruskan akaun amanah yang melibatkan penjanaan
 2. Mengendalikan dan merancang pengurusan risiko bagi memastikan Universiti mematuhi prosedur yang ditetapkan.
   1. Memastikan mesyuarat Pengurusan Risiko Jabatan dilaksanakan 2 kali setahun.
   2. Memastikan urusan berkaitan insuran aset dilaksanakan mengikut peraturan yang digunapakai.
 3. Mengendalikan dan merancang pengurusan Sistem MyFIS Neo
   1. Memastikan pembangunan Sistem mengikut jadual perancangan yang telah ditetapkan
   2. Memastikan Sistem diselenggara dengan baik
 4. Mengendalikan dan merancang pengurusan pelaburan Universiti
   1. Mesyuarat Jawatankuasa Pelaburan Universiti diadakan 2 kali setahun
 5. Mengendalikan dan merancang pengurusan sewaan ruang Universiti
   1. Bilangan Mesyuarat Jawatankuasa Sewaan Dan Kadar UPSI diadakan sekurang – kurangnya 2 kali setahun
   2. Menguruskan akaun amanah yang melibatkan penjanaan
 6. Memantau pengurusan Sistem ePerolehan
   1. Memastikan Sistem ePerolehan dilayari setiap hari bagi menyemak tawaran yang diterima oleh Universiti
   2. Menyediakan bil hutang berkaitan ePerolehan
 7. Menguruskan perkara berkaitan media digital
   1. Memastikan semua maklumat terkini khususnya berkaitan Jabatan Bendahari disebarluaskan melalui media digital seperti facebook, Instagram, web site, email dan lain-lain.
 8. Memantau pengurusan Akaun Belum Terima
   1. Memastikan bil hutang disediakan dalam tempoh 3 hari selepas dokumen lengkap diterima