Tender

UPSI/T/15/2023

TENDER BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITERIMA DAN MENTAULIAH (DI MANA BERKENAAN) PERALATAN ELEKTRONIK DAN SISTEM SOKONGAN DI WELLNESS CENTRE UNTUK KEGUNAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN, JABATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING, FAKULTI PEMBANGUNAN MANUSIA, KAMPUS SULTAN AZLAN SHAH, UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS, PERAK…
Read more

UPSI/T/04/2023

TENDER BAGI KONTRAK PERKHIDMATAN PENGEDALIAN DAN PENYELENGGARAAN SISTEM BEKALAN ELEKTRIK VOLTAN TINGGI 33KV DI PENCAWANG PEMBAHAGI UTAMA, SISTEM BEKALAN ELEKTRIK, SISTEM BEKALAN ELEKTRIK VOLTAN RENDAH DI BANGUNAN-BANGUNAN TERMASUK LAWATAN PEMERIKSAAN JURUTERA KOMPETEN ELEKTRIK DAN PENGURUS TENAGA ELEKTRIK BERDAFTAR (REEM) DI…
Read more