Tender 2023

UPSI/T/04/2023

TENDER BAGI KONTRAK PERKHIDMATAN PENGEDALIAN DAN PENYELENGGARAAN SISTEM BEKALAN ELEKTRIK VOLTAN TINGGI 33KV DI PENCAWANG PEMBAHAGI UTAMA, SISTEM BEKALAN ELEKTRIK, SISTEM BEKALAN ELEKTRIK VOLTAN RENDAH DI BANGUNAN-BANGUNAN TERMASUK LAWATAN PEMERIKSAAN JURUTERA KOMPETEN ELEKTRIK DAN PENGURUS TENAGA ELEKTRIK BERDAFTAR (REEM) DI…
Read more