Pekeliling Bendahari

Tiada Pekeliling Pada Tahun 2018

 1. PB 201401 – TEMPAHAN TIKET KAPAL TERBANG UNTUK PERJALANAN KE LUAR NEGARA BAGI KELAS EKONOMI DAN PERNIAGAAN (DIBATALKAN)
 1. PB201303- Garis Panduan Permohonan Perolehan Secara Online Melalui Sistem Maklumat Bersepadu – Kewangan (UIMS)
 2. PB201302 – Garis Panduan Mengenai Perbelanjaan Yang Dibenar Dan Tidak Dibenarkan Menggunakan Peruntukan Akaun Amanah Universiti Dan Pembahagian Keuntungan Akaun Amanah Yang Telah Tamat Aktivitinya
 3. PB201301- Tempahan Tiket Kapal Terbang Untuk Perjalanan Dalam Negeri Bagi Tempoh 1 Januari 2013 hingga 31 Disember 2014 (Dibatalkan)
 1. Pb 201202 – Tempahan Tiket Kapal Terbang Untuk Perjalanan Dalam Negeri Bagi Tempoh 1 Jun 2012 Hingga 31 Mei 2013 (Dibatalkan)
 2. Pb201201 – Garis Panduan Pindahan/ Tambahan Bajet Mengurus Melalui Sistem Berkomputer

 

 1. Pb 201105 – Garis Panduan Permohonan Akses / Laluan Ke Sistem Maklumat Bersepadu Upsi – Kewangan (Uims-Fis)
 2. Pb 201104 – Tempahan Tiket Kapal Terbang Untuk Perjalanan Ke Luar Negara Bagi Tempoh 1 Jun 2011 Hingga 31 Mei 2012 (Dibatalkan)
 3. Pb 201103 – Tuntutan Perjalanan Rasmi / Berkursus Dan Bayaran Saguhati Kepada Kakitangan Upsi
 4. Pb201102 – Garis Panduan Pengurusan Akaun Amanah Universiti
 5. Pb201101 – Jadual Penggiliran Agen Dan Prosedur Tempahan Tempahan Tiket Kapal Terbang Untuk Perjalanan Dalam Negeri Bagi Tempoh 1 Januari 2011 Hingga 31 Disember 2012 (Dibatalkan)

 

 1. Pb 201012 – Garis Panduan Pengurusan Sewaan Mesin Fotostat
 2. Pb201011 – Garis Panduan Terimaan Hasil Di Ptj