Procedure

 1. Prosedur Pengurusan Bajet
 2. Prosedur Perolehan
 3. Prosedur Pengurusan Akaun Amanah/Penyelidikan
 4. Prosedur pinjaman Kenderaan/Komputer/Telefon Pintar (Smartphones) 
 5. Prosedur Pengurusan Tiket Penerbangan
 6. Prosedur Pembayaran
 7. Prosedur Terimaan & Akaun
 8. Prosedur Pengurusan Aset/Inventori
 9. Prosedur Pengurusan Stor/Stok
 10. Prosedur Pentadbiran
 11. Prosedur Pengurusan Sistem MyFIS/Laman Web & Perkakasan Komputer Jab. Bendahari
 12. Prosedur Pengurusan Risiko Kewangan
 13. Prosedur Pengurusan Penjanaan dan Penjimatan