Pekeliling 2021

Pekeliling Bendahari Bil.2/2021 : Prosedur & Garis Panduan Pengurusan Akaun Amanah Universiti Pendidikan Sultan Idris

Prosedur Pengurusan Akaun Amanah/Penyelidikan (UPSI (ISO)/BEN/P03) Garis Panduan Pengurusan Akaun Amanah (UPSI (ISO)/BEN/P03/GP01) Garis Panduan Mengenai Perbelanjaan Yang Dibenar & Tidak Dibenarkan Menggunakan Peruntukan Akaun Amanah Universiti & Pembahagian Keuntungan Akaun Amanah Yang Telah Tamat Aktivitinya (UPSI (ISO)/BEN/P03/GP01) Garis Panduan…
Read more