Tender 2020

UPSI/T/03/2020

TENDER BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH (DI MANA BERKENAAN) PERKAKASAN RANGKAIAN CAPAIAN (ACCESS SWITCH) DI KAMPUS SULTAN AZLAN SHAH, UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS, TANJONG MALIM, PERAK Petender : INTRANIUM SDN BHDHarga Tawaran : RM1,250,550.00Tempoh Penyerahan : 5/11/2020 –…
Read more

UPSI/T/01/2020

TENDER BAGI PERKHIDMATAN MENCUCI DAN MEMBERSIH SERTA OPERASI DAN PENYELENGGARAAN MINOR BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI KOLEJ AMINUDDIN BAKI (KAB) DAN KOLEH ZA’BA (KZ) DAN KOLEJ ANTARABANGSA DI KAMPUS SULTAN AZLAN SHAH (KSAS) UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS TANJUNG MALIM PERAK Nama Petender…
Read more