UPSI/T/03/2020

TENDER BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH (DI MANA BERKENAAN) PERKAKASAN RANGKAIAN CAPAIAN (ACCESS SWITCH) DI KAMPUS SULTAN AZLAN SHAH, UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS, TANJONG MALIM, PERAK

Petender : INTRANIUM SDN BHD
Harga Tawaran : RM1,250,550.00
Tempoh Penyerahan : 5/11/2020 – 4/2/2021