UPSI/SH/103/2020

SEBUT HARGA BAGI KONTRAK PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PERALATAN MAKMAL SELAMA DUA (2) TAHUN BAGI MAKMAL JABATAN FIZIK, MAKMAL JABATAN KIMIA DAN MAKMAL JABATAN BIOLOGI, FAKULTI SAINS DAN MATEMATIK, UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS, TANJONG MALIM, PERAK


KEPUTUSAN

Nama Pembekal :
One Diversity Sdn Bhd
NJ Global Services
Alirantek (M) Sdn Bhd
Saintifik Maju
Microlamda Sdn Bhd
RGS Corporation Sdn Bhd