Citation of Finance Related Decisions

FINANCIAL QUOTATIONS APPROVED BY LPU/JKTK/JKPU

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

PREFACE

Financial related quotes approved by the University Board of Directors (LPU), the Standing Committee on Finance (JKTK) and the University Management Officer (JKPU) of UPSI are compiled starting from the results of the earliest meeting in 1998 until the results of the latest meeting in 2022. The purpose of the results of this meeting is to enable a summary of financial matters to be disseminated for the knowledge and guidance of UPSI citizens. The excerpt related to UPSI’s finances covers the following matters :-

1) Fee Rate

2) Rental Rates & Generation Activity Charges

3) Fine Rate

4) Payment Rate/ Allowance

5) Kadar Kemudahan / Urusan Pentadbiran

Pihak Jabatan Bendahari mendapati keputusan – keputusan ini adalah amat berguna dan penting untuk dikongsi bersama oleh semua warga UPSI kerana maklumat – maklumat tersebut amat relevan untuk diketahui. Maklumat seperti kadar yuran, kadar sewaan dan aktiviti penjanaan, kadar denda, kadar bayaran / elaun dan kadar kemudahan / urusan pentadbiran dapat memberikan maklumat yang tepat kepada Pusat Tanggungjawab (PTj) dalam urusan harian masing – masing yang berkaitan dengan perkara – perkara tersebut.

Akhir kata di harap susunan petikan yang berkaitan kewangan yang diluluskan oleh pengurusan UPSI ini dapat membantu sebagai rujukan pihak PTj yang berkaitan dengan kadar yuran, kadar sewaan & caj aktiviti penjanaan, kadar denda, kadar bayaran / elaun dan kadar kemudahan / urusan pentadbiran.