Garis Panduan Dan Syarat-Syarat Berkaitan Penjimatan Perbelanjaan Selaras Dengan Pemakaian Pekeliling Perbendaharaan PB1.3 – Garis Panduan Penjimatan Perbelanjaan Awam

MEMO-BENDAHARI-GARIS-PANDUAN-DAN-SYARAT-SYARAT-BERKAITAN-PENJIMATAN-PERBELANJAAN-SELARAS-DENGAN-PEMAKAIAN-PEKELILING-PERBENDAHARAAN-PB1.3-GARIS-PANDUAN-PENJIMATAN-PERBELANJAAN-AWAM