GARIS PANDUAN DAN SYARAT-SYARAT BERKAITAN PENJIMATAN PERBELANJAAN SELARAS DENGAN PEMAKAIAN PEKELILING PERBENDAHARAAN PB1.3 – GARIS PANDUAN PENJIMATAN PERBELANJAAN AWAM

MEMO-BENDAHARI-GARIS-PANDUAN-DAN-SYARAT-SYARAT-BERKAITAN-PENJIMATAN-PERBELANJAAN-SELARAS-DENGAN-PEMAKAIAN-PEKELILING-PERBENDAHARAAN-PB1.3-GARIS-PANDUAN-PENJIMATAN-PERBELANJAAN-AWAM