MB202005 – Hebahan Pelaksanaan Penggunaan Sistem MyFis Neo (Go Live) Bagi Sub Modul Pindahan Dan Pelupusan Pengurusan Aset dan Inventori

MB202005 – Hebahan Pelaksanaan Penggunaan Sistem MyFis Neo (Go Live) Bagi Sub Modul Pindahan Dan Pelupusan Pengurusan Aset dan Inventori
::
Hubungi Unit Aset, Stor Dan Pembangunan untuk maklumat lebih lanjut